Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Anh Thư báo cáo tình hình, kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người tự ứng cử.

leftcenterrightdel
Đại biểu tham dự biểu quyết danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: KT 

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị nhất trí biểu quyết danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng gồm 11 người. Trong đó, cơ cấu kết hợp trên tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 15 người: Trung ương giới thiệu 4 người, địa phương giới thiệu 11 người. Nữ: 6/15 người (40%); tuổi trẻ: 1/15 người (6,7%); tái cử 1 người.

Hội nghị cũng biểu quyết nhất trí 100% lập danh sách dự phòng 1 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng để đảm bảo xử lý trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng (quy định tại khoản 6 Điều 57 Luật bầu cử và Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG ngày 22/3/2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử).

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Anh Thư báo cáo tình hình, kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 109 người, với cơ cấu kết hợp: Nữ 39/109 người (35,8%); trẻ tuổi: 30/109 người (27,5%); ngoài Đảng: 9/109 người (8,3%); tái cử: 31 người.

Hội nghị biểu quyết nhất trí 100% lập danh sách dự phòng 2 đại biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xử lý trường hợp người ứng cử vì lý do bất khả kháng.

Sau hội nghị hiệp thương lần này, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tiến hành bàn giao danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Uỷ ban Bầu cử thành phố tiến hành những bước chuẩn bị cho công tác bầu cử tiếp theo.

Kim Thành