UBKT Tỉnh ủy cũng thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với các nguyên Bí thư Đảng ủy Sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Giám đốc Sở Y tế, giai đoạn 2014 - 2018 và giai đoạn 2019 - 2022.

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tiến hành kỳ họp thứ 9 xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Y tế và ông Nguyễn Xuân Mến, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Y tế; ông Lê Báy, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế và ông Hồ Minh Nên, Giám đốc CDC Quảng Ngãi.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 có vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy; việc thực hiện chế độ sinh hoạt của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ và việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy theo quy định của Đảng; lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Y tế, việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm trang, thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại kỳ họp lần thứ 10, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Nghĩa Hành và các đồng chí: Phan Bình, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Đức On, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện và Đàm Bàng, Phó Chủ tịch UBND huyện.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy BTV Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2015-2020 có vi phạm, khuyết điểm trong việc tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, cho chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình, dự án không đúng quy định pháp luật, không đúng thẩm quyền, thiếu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc tổ chức thực hiện đầu tư công; dẫn đến việc thực hiện đầu tư công trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 có những vi phạm quy định của pháp luật.

Các cá nhân này không kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm đối với đảng viên có vi phạm qua các Kết luận thanh tra chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước.

BTV Huyện ủy Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 có vi phạm, khuyết điểm trong việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Huyện ủy, BTV Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy khóa 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chưa đúng quy định; chưa lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện theo thẩm quyền và theo quy chế làm việc.

Các đồng chí Phan Bình, Đàm Bàng có vi phạm khuyết điểm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

UBKT Tỉnh ủy thống nhất tiến hành quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với BTV Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đồng chí Phan Bình, Đàm Bàng theo quy định của Đảng.

Ngoài ra, những vi phạm của BTV Huyện ủy Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2015-2020 và vi phạm của đồng chí Phan Bình còn có trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và một số chủ tịch UBND các xã làm chủ đầu tư các công trình, dự án, cần phải được xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

 

N. Phó - L. Bằng