Tại kỳ họp, HĐND quận đã thực hiện các thủ tục miễn nhiệm các chức vụ: Chủ tịch HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Minh Phương, Phó Bí thư Quận ủy để đảm nhận công tác khác; Phó Chủ tịch HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với đồng chí Đồng Duy Vinh, Phó Chủ tịch HĐND quận để nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH; Chủ tịch UBND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Đào Văn Ninh, Bí thư Quận ủy; Phó Chủ tịch UBND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Đỗ Thị Thanh Thủy để nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH và đồng chí Đào Hữu Cường để đảm nhận công tác khác.

Kỳ họp tiến hành bầu bổ sung các chức danh của HĐND, UBND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đồng chí Vũ Bình Dương, Phó Bí thư Quận ủy, đại biểu HĐND quận được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Nguyễn Minh Phương, Phó Bí thư Quận ủy, đại biểu HĐND quận được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận; đồng chí Đặng Xuân Điện, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy và đồng chí Nguyễn Trí Nhân, Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ quận được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận.

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Trịnh Văn Tụy để nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH.

Đồng thời bầu đồng chí Phạm Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND quận và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kim Thành