Sáng ngày 14/7, tiếp tục chương trình làm việc, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động biểu diễn.

Không quy định thí sinh dự thi người đẹp là “nữ, có vẻ đẹp tự nhiên”

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, hoạt động nghệ thuật biểu diễn đang đang điều chỉnh bởi Nghị định 79 năm 2012 và Nghị định số 15 năm 2016. Song đến nay đã phát sinh một số hạn chế, vướng mắc.

Đơn cử, quy định cấp giấy phép trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn chưa thống nhất với hệ thống quy định pháp luật trong lĩnh vực khác (như xuất, nhập cảnh; lao động; thương mại; thi đua, khen thưởng...) đã tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng sự chồng chéo giữa các quy định để trục lợi.

“Biện pháp quản lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tổ chức thi người đẹp, người mẫu và hoạt động dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài chưa phù hợp với thực tiễn”, Bộ trưởng cho hay.

Do vậy, việc ban hành Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn là cần thiết, phù hợp.

Theo Bộ trưởng, dự thảo nghị định có 6 chương 31 điều. Một trong những điểm mới của dự thảo này là “không quy định điều kiện thí sinh dự thi người đẹp là nữ, có vẻ đẹp tự nhiên chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ và phải đạt danh hiệu chính để dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế”.

"Các nội dung này sẽ do đơn vị tổ chức quy định trong điều lệ, quy chế và chịu trách nhiệm kiểm soát, xử lý", ông Thiện nói.

Dự thảo chỉ quy định, thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu phải đáp ứng điều kiện “không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự”.

Dự kiến bỏ hạn chế số lượng cuộc thi người đẹp, người mẫu

Còn về vấn đề quản lý hoạt động tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu, ông Thiện cho biết, còn ý kiến khác. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo xin ý kiến thành viên Chính phủ 2 phương án.

Phương án 1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện để UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý hoạt động tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu theo địa bàn.

Lý do được đưa ra là nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, bảo đảm nội dung quản lý nhà nước vừa hạn chế những tiêu cực, bất cập như hiện nay.

Phương án 2, tiếp tục quản lý theo hình thức hạn chế số lượng cuộc thi người đẹp, người mẫu trong một năm.

Theo Bộ trưởng Thiện, phương án 2 có thể kiểm soát được số lượng các cuộc thi người đẹp, người mẫu.

“Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng, việc kiểm soát số lượng các cuộc thi người đẹp, người mẫu chưa hợp lý với mục tiêu quản lý, dễ tạo cơ chế xin cho hoặc tổ chức “chui” như hiện nay. Các doanh nghiệp luôn tìm cách xin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép nhằm tạo thuận lợi trong việc kêu gọi tài trợ, bảo hộ độc quyền và trục lợi từ danh hiệu của cuộc thi người đẹp, người mẫu”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói.

Kết quả, 20/23 thành viên Chính phủ chọn phương án 1 và 23/23 thành viên Chính phủ biểu quyết thông qua nội dung dự thảo.

Ở góc độ cơ quan thẩm tra, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng nhận thấy, thời gian qua, hoạt động thi người đẹp, người mẫu diễn ra khá sôi động, ở cả Trung ương và địa phương với quy mô, cách thức tổ chức, tiêu chí đánh giá tương đối đa dạng, phong phú.

“Ủy ban chỉ lưu ý, Ban soạn thảo tiếp tục đánh giá tác động, nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về điều kiện, năng lực tổ chức, quản lý; bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về tiêu chuẩn đạo đức của người tham dự, nhằm bảo đảm các cuộc thi đạt được tiêu chí, mục đích hướng đến các giá trị chân, thiện, mỹ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam”, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình nêu.

So với quy định hiện hành, dự thảo nghị định đã cắt giảm 5/10 thủ tục hành chính: Cấp giấy phép cho người nước ngoài biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam; cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam; cấp giấy phép cho cá nhân, tổ chức Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu; cấp giấy phép phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu. 
Hương Giang