Sáng 13/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Tiên Lãng, Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bầu cử thôn Nam Tử 2, xã Kiến Thiết.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Tiên Lãng, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện ủy thành lâp Ban Chỉ đạo về công tác bầu cử; UBND huyện thành lập Ủy ban Bầu cử huyện và 5 tổ công tác giúp việc bầu cử.

Đến nay, các cơ quan huyện ban hành 87 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử.

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 11 đơn vị, số đại biểu được bầu là 35; số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 169, số đại biểu được bầu là 538.

Trên cơ sở quyết định của UBND huyện về phê chuẩn số lượng khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các xã, thị trấn, UBND cấp xã ban hành quyết định thành lập 170 Tổ bầu cử theo quy định.

Về kết quả sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2 bảo đảm về cơ cấu, thành phần, số dư theo quy định.

Đối với cấp huyện là 65 người ứng cử, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 38,4%; người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 15,4%, người trẻ là 23,07%.

Đối với cấp xã, tổng số người ứng cử sau hiệp thương là 972, trong đó tỷ lệnữ chiếm 39,4%, người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 38,2%, người trẻ là 25,3%.

Đến nay, huyện hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND cấp xã.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch tổ chức hôi nghị hiệp thương lần 3 vào ngày 15/4; đối với cấp xã dự kiến hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 3 trước ngày 18/4.

Các xã, thị trấn đều hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu.

UBND huyện ban hành quyết định phê chuẩn 170 khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã, thị trấn.

Ủy ban Bầu cử huyện thành lập 11 đoàn kiểm tra về công tác chuẩn bị bầu cử tại xã, thị trấn, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị rút kinh nghiệm, hạn chế sai sót trong công tác bầu cử.

Ủy ban Bầu cử huyện chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Huyện tập trung công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức trên cổng thông tin điện tử huyện, hệthống loa truyền thanh; trang trí khánh tiết, cổ động tại khu vực trung tâm huyện và các xã, thị trấn, khu vực bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 58 về viêc bảo đảm y tế phục vụ công tác bầu cử, trong đó xây dựng phương án về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nhờ tâp trung lãnh đạo, chỉ đạo, huyện Tiên Lãng chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử, bám sát tiến trình, bảo đảm dân chủ, công khai, người dân đồng thuận, tin tưởng.

Qua kiểm tra và ý kiến của các thành viên đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Ủy ban Bầu cử huyện Tiên Lãng và các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử, bám sát kế hoạch, tiến trình theo quy định.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú nhận xét về người ứng cử vừa hoàn thành, bảo đảm dân chủ, đạt kết quả, đồng thuận cao trong nhân dân; các địa phương lập, niêm yết danh sách cử tri theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, bản thân cảm nhận rất rõ không khí bầu cử đang thực sự lan tỏa ở địa phương.

Bộmặt nông thôn huyện Tiên Lãng và tại xã Kiến Thiết - xã thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nhiều đổi thay, trang trí cổ động rực rỡ.

Người dân hồ hởi, phấn khởi trước sự đổi thay của thành phố, huyện và mong chờ ngày hội bầu cử.

Trên cơ sở ý kiến các thành viên đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Bầu cử huyện Tiên Lãng và các xã, thị trấn tiếp tục rà soát danh sách cử tri, không để sót, bảo đảm quyền bầu cử của mọi cử tri; thực hiện niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng thời gian quy định; tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ 3; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, bảo đảm công bằng, dân chủ theo đúng hướng dẫn, quy định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát bầu cử của huyện Tiên Lãng, nhất là chủ động xây dựng kế hoạch giám sát tại 21 xã, thị trấn trong ngày bầu cử.

Qua kiểm tra thực tế tại điểm bầu cử thôn Nam Tử 2, xã Kiến Thiết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệyêu cầu, việc bố trí cơ sở vật chất, trang trí tại khu vực bỏ phiếu phải thật sự trang trọng, có hướng dẫn cụ thể, tạo thuận tiện nhất với người dân khi đi bỏ phiếu.

Về công tác tuyên truyền cần tăng cường hơn nữa để người dân, cử tri hiểu rõ quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các địa phương chủ động phòng, chống dịch COVID-19, có kế hoạch tổ chức bầu cử nếu phát sinh tình huống, diễn biến dịch cụ thể; chú ý bảo đảm, giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ.

Kim Thành