Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Tỉnh Lai Châu sau hơn 16 năm chia tách, thành lập đã ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, kém phát triển và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển của giai đoạn tiếp theo…

leftcenterrightdel
 Bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: LC

Với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển", Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV có nhiệm vụ hết sức quan trọng: tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến 2030.

Thảo luận và thông qua Báo cáo Tổng hợp ý kiến góp ý của Đại hội Đảng bộ các cấp; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước…

Sáng nay, Đại hội thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII.

Bùi Bình