Ngày 17/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, diễn ra ngày 18/3, đã thống nhất danh sách sơ bộ 188 ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; nhất trí kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác hoặc nơi làm việc của người ứng cử đại biểu HĐND TP.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội cho biết, từ ngày 21/3 đến 13/4, các xã, phường, thị trấn có người ứng cử đại biểu HĐND TP cư trú; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu HĐND TP và các cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi có người tự ứng cử công tác hoặc làm việc đã tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri.

Trong tổng số 188 người ứng cử đại biểu HĐND TP, có 24 người nộp đơn xin rút, 2 người có tín nhiệm cử tri nơi cư trú không đạt 50%, 162 người được lập danh sách lựa chọn đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP.

Tại hội nghị, bằng hình thức giơ tay biểu quyết, 55/55 đại biểu thống nhất, không đưa vào danh sách 24 người có đơn xin rút ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; không đưa vào danh sách 2 người có tín nhiệm nơi cư trú dưới 50%; thống nhất 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI.

Hải Hà