Phát biểu khai mạc, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trong điều kiện có một số thuận lợi, song phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid -19 được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử và các tác động bất lợi về thời tiết.

Với quyết tâm và nỗ lực cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc kịp thời, đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, đến nay có thể khẳng định Quảng Nam đã cơ bản giành thắng lợi trong công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện “nhiệm vụ kép” - vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội bước đầu đã ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực, chủ động, kịp thời điều chỉnh cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2020, triệt để thực hiện các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí.

Khu vực nông - lâm - thủy sản có sự tăng trưởng, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nhiều vấn đề bức xúc kéo dài của cử tri được tập trung giải quyết. Đời sống văn hóa, tinh thần, công tác an sinh xã hội được chăm lo đúng mức; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, với đặc thù là nền kinh tế mở, nhiều sản phẩm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu nên đại dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng, tác động nặng nề đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội của người dân, cùng với một số bất lợi khác như nắng nóng, hạn hán kéo dài, dịch tả lợn châu Phi, cạnh tranh thị trường khốc liệt... dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, du lịch và dịch vụ có nơi bị đình trệ.

"Kết quả nhiều chỉ tiêu kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh tăng trưởng thấp so với kế hoạch, đặc biệt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) chỉ bằng 88,49% so với cùng kỳ năm 2019, dự báo thu ngân sách nhà nước cả năm chỉ đạt khoảng 70% dự toán. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt thấp, tình hình nợ đọng thuế vẫn còn cao; một số điểm nghẽn trong bồi thường giải phóng mặt bằng chưa được tháo gỡ, tiến độ thi công một số công trình còn chậm; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường có mặt hạn chế" - ông Phan Việt Cường nói thêm.

Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nguy cơ tái nghèo có chiều hướng tăng; triển khai nhân rộng mô hình giảm nghèo còn nhiều bất cập, lúng túng, hiệu quả thấp; thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có nơi chưa sát thực tế, nhiều đối tượng khó khăn nhưng không thuộc diện hỗ trợ, lao động tự do và các doanh nghiệp chưa tiếp cận được chính sách hỗ trợ. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có lúc còn diễn biến phức tạp, tìm ẩn nguy cơ khó lường...

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian thảo luận, góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các vị đại biểu HĐND tỉnh là những người đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong tỉnh.

Kỳ họp còn tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 40 báo cáo, tờ trình; tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

 

N.P