Ngày 29/10/2020, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, điều động ông Nguyễn Tường Văn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Tường Văn, sinh năm 1971. Quê quán: TP Hải Phòng. Trình độ tiến sỹ kinh tế, Đại học Quốc gia Úc, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Tường Văn là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, giúp Bộ trưởng quản lý Nhà nước các lĩnh vực phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác hợp tác quốc tế ngành Xây dựng; phụ trách chung về dự án ODA; phụ trách chung về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Xây dựng.

Dự kiến, ngày 31/10/2020, HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành kỳ họp để miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Thắng do đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Đặng Huy Hậu đã nghỉ hưu theo chế độ và tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Trọng Tài