Theo Quyết định số 302-QĐ/TU ngày 29/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định ông Nguyễn Công Hân - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hải An thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Hải An nhiệm kỳ 2020-2025, để điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Theo Quyết định số 303-QĐ/TU ngày 29/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động và chỉ định ông Dương Đình Ổn - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Hải An nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Quyết định số 2112/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Công Hân - Chủ tịch UBND quận Hải An giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Thu công bố Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố điều động và bổ nhiệm đồng chí Đỗ Gia Khánh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Theo Quyết định số 2115/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố, tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Phạm Trung Huy - Phó Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.  

Theo Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/7/2021, Chủ tịch UBND thành phố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Văn Đức - Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Tại Văn phòng UBND thành phố, UBND thành phố tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Văn phòng UBND thành phố. Theo đó, đồng chí Trần Văn Thiện, Trưởng Phòng Nội chính và Kiểm tra giám sát, Văn phòng UBND thành phố được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Kim Thành