Tuy nhiên, đến nay TP vẫn đang tiếp tục chịu tác động của đại dịch, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế của TP trong thời gian tới. Vì vậy, TP đã có kiến nghị gửi tới Chính phủ.

Chiều 15/9, tại hội nghị trực tuyến do Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) tổ chức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan đã nêu 4 kiến nghị quan trọng đề nghị Bộ KH-ĐT tham mưu cho Chính phủ.

Theo ông Võ Văn Hoan, dịch bệnh Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 trên địa bàn TP HCM ước tính lần 1 giảm 2,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 1,39%) và không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2021 là 6%).

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan cho biết, TP HCM đã quyết liệt tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; sâu sát chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, điều hành đồng bộ.

Tuy nhiên, TP HCM, trung tâm kinh tế lớn nhất, với mật độ dân số cao nhất cả nước đã và đang tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế của thành phố trong thời gian tới.

Đại diện cho TP HCM, ông Võ Văn Hoan nêu 4 kiến nghị với Trung ương.

Thứ nhất, đề nghị Chính phủ thành lập Tổ Công tác đặc biệt về phục hồi kinh tế sau đại dịch để đề ra những quyết sách tổng hợp mang tầm quốc gia. “Quá trình phục hồi cần nguồn lực rất lớn, từng địa phương sẽ không thể tự làm. Chúng tôi ước tính riêng TP HCM cần khoảng 8 tỷ USD và 6-9 tháng để phục hồi kinh tế”, ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Thứ hai, kiến nghị Bộ KH-ĐT tham mưu Chính phủ sớm thông qua Đề án Điều tiết ngân sách cho TP HCM ở mức  23%. TP HCM có nguồn lực để phục hồi nhanh sẽ đóng góp nhiều hơn cho ngân sách Trung ương.

Thứ ba, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong y tế, giáo dục… thông qua việc cho phép TP HCM thí điểm việc đấu giá cho đất công đã có quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội để có thêm nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống dịch.

Thứ tư, ưu tiên bố trí vốn Trung ương cho 3 dự án trọng điểm mà TP HCM đã kiến nghị.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của TP HCM trong năm 2022 là triển khai hiệu quả phòng, chống, dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế; ông Võ Văn Hoan cho biết, TP HCM đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế tại Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 1/9/2021 nhằm xây dựng các kịch bản và giải pháp cho công tác phòng chống dịch, công tác an sinh xã hội, giải pháp phục hồi kinh tế và thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư.

Trong các nhóm giải pháp, TP HCM xác định nguyên tắc quan trọng nhất là mở cửa an toàn từng bước tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh kế của người dân TP HCM trên nguyên tắc “đảm bảo an toàn mới cho mở lại và cho mở lại phải đảm bảo an toàn”. Quá trình phục hồi kinh tế theo hướng dần thích nghi với trạng thái dịch bệnh với thông điệp “sống khỏe trong môi trường có dịch”.

Trong trung hạn, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan cho biết, TP HCM đang rà soát kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và xây dựng các kịch bản phù hợp.

Nghiêm Lan