Chiều ngày 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết 03 ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2021. Tại nghị quyết này, cho phép sử dụng khoảng 30.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ.

Với nghị quyết mới được thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép sử dụng thêm khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết 03 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn.

Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ triển khai thực hiện việc chi trả đúng thời hạn và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết số 03 và nghị quyết này tại phiên họp tháng 9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước khi biểu quyết, thảo luận về nội dung này, đa số các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề xuất của Chính phủ về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói, Nghị quyết 03 là một trong những nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng với Chính phủ làm “rất nhanh, rất trúng và rất cần thiết”.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội tán thành ban hành nghị quyết tiếp nối Nghị quyết 03, bổ sung số tiền cụ thể và chính sách hoàn toàn bổ sung hay thay đổi. Ảnh: Đ.X 

“Lượng tiền cũng khá lớn nhưng tính khả thi rất cao, vào cuộc sống rất nhanh, không chỉ tác động trực tiếp đến người lao động, người sử dụng lao động mà còn góp phần hỗ trợ nền kinh tế rất tốt trong giai đoạn, hoàn cảnh đó”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bây giờ thấy còn sót một số đối tượng chưa thực hiện vì vượt quá số tiền theo Nghị quyết 03. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội tán thành ban hành nghị quyết tiếp nối Nghị quyết 03, bổ sung số tiền cụ thể và chính sách hoàn toàn bổ sung hay thay đổi.

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, ngay sau khi có Nghị quyết 03, việc triển khai đã được Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan, địa phương tổ chức kịp thời, nhanh chóng, đa dạng và cơ quan nòng cốt là cơ quan bảo hiểm xã hội ở các địa phương. Công tác kiểm tra, đôn đốc được quan tâm, tăng cường.

Tính đến ngày 31/7/2021, đã thực hiện chi trả cho gần 13 triệu người lao động với số tiền hơn 30.800 tỷ đồng (vượt số tiền Nghị quyết 03 cho phép), trong đó có hơn 11,8 triệu lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hơn 1 triệu lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Cùng với đó, đã giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp với hơn 346 nghìn đơn vị sử dụng lao động với số tiền khoảng 7.560 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh: Đ.X 

Ông Dung cho hay, do đánh giá tác động chính sách, dự báo đối tượng thụ hưởng và dự tính số tiền chưa sát với thực tế nên thực tế chi trả cao hơn so với Nghị quyết 03 cho phép.

Tuy nhiên, dù đã chi trả tiền hỗ trợ người lao động vượt nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì vẫn còn số lao động thuộc đối tượng thụ hưởng chưa được chi trả.

Theo tính toán thì số tiền này khoảng 1.155 tỷ đồng. Vì vậy, Chính phủ đề xuất cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ với số tiền dự kiến này cho hơn 414 nghìn người lao động đủ điều kiện và đã nộp hồ sơ theo quy định.

“Thời hạn thực hiện chi trả là 1 tháng, kể từ ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý về việc tiếp tục thực hiện hỗ trợ. Trường hợp, hết thời hạn này mà người lao động không đến nhận tiền hỗ trợ hoặc không thể liên hệ được với người lao động thì coi như người lao động không có nhu cầu nhận hỗ trợ”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Hương Giang