Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng, phát triển TP Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”, Đại hội Thi đua yêu nước lần này là dịp tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương xuất sắc tiêu biểu trong giai đoạn 2015 - 2020.

5 năm qua, nhờ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng với 24 nhóm nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể… phong trào thi đua yêu nước của Đà Nẵng đã thực sự tạo được lan tỏa sâu rộng, huy động được nhiều nguồn lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân...

Trong quá trình triển khai thực hiện, với sự sáng tạo riêng có cùng những giải pháp, mô hình, cách làm hay và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều phong trào thi đua đã gặt hái những kết quả tích cực, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Điển hình, các phong trào thi đua thực hiện chủ đề theo các năm như: Trong năm 2015, 2016 thi đua gắn với “Năm Văn hóa, văn minh đô thị”; năm 2017 “TP phố 4 an”; năm 2018 “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”; năm 2019 và 2020 “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”.

Bên cạnh đó là các phong trào thi đua tiếp tục thực hiện các chương trình: “5 không, 3 có”, “4 an”; thi đua thực hiện Chỉ thị số 05/CT-T/Ư gắn với thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU; phong trào “Dân vận khéo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp”; thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy, UBND TP giao...

leftcenterrightdel
Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được vinh danh

Đặc biệt, với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, bằng các chính sách, giải pháp giảm nghèo được các địa phương triển khai đồng bộ, trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn TP có 26.232 lượt hộ nghèo chuẩn TP còn sức lao động thoát nghèo (bình quân giảm 5.246 hộ/năm); ước đến cuối năm 2020, số hộ nghèo còn sức lao động còn lại là 6.125 hộ, chiếm tỷ lệ 2,04%/tổng số hộ dân cư (không có hộ nghèo còn sức lao động chuẩn Trung ương), số hộ cận nghèo còn lại là 3.627 hộ, chiếm tỷ lệ 1,21%/tổng số hộ dân cư.

Giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo là 2.071,5 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn ủy thác 1.202,4 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước 526,1 tỷ đồng và nguồn vận động xã hội 343 tỷ đồng.

Tại Đại hội lần này, UBND TP đã tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 29 tập thể tiêu biểu thuộc các khối, cụm thi đua; 27 tập thể, 141 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu ở các đơn vị, địa phương giai đoạn 2015 - 2020 được tặng Bằng khen của UBND TP.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương Đà Nẵng là nơi khởi xướng và đi đầu trong rất nhiều phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực.

Các chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước đã làm cho TP Đà Nẵng thay da đổi thịt, thay đổi từng ngày và đang cố gắng vươn lên là TP môi trường, TP đáng sống của cả nước.

N.Phê