Chiều ngày 3/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên họp thứ 3 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.

Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 3 để nghe: Báo cáo kết quả điều chỉnh sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội Khóa XV và tình hình các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương chuẩn bị Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; nghe Báo cáo về tình hình công việc kể từ sau cuộc họp Hội đồng Bầu cử quốc gia lần thứ hai đến nay và các công việc tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Bảo đảm cuộc bầu cử công bằng, tiết kiệm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, khối lượng công việc rất lớn.

Theo quy định, đến ngày 14/03, tất cả người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND hoàn thành việc nộp hồ sơ, trong đó có một số hồ sơ tự ứng cử.

Do vậy, bà Ngân đề nghị, các thành viên của Hội đồng Bầu cử quốc gia khẩn trương, thận trọng triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên phạm vi cả nước, để bảo đảm cuộc bầu cử đạt mục đích, yêu cầu, bảo đảm nhân dân và cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử công bằng theo đúng quy định của pháp luật.

“Cuộc bầu cử sẽ diễn ra an toàn, tiết kiệm và trở thành ngày hội lớn của dân tộc trong năm 2021”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Báo cáo tại phiên họp, ông Trần Văn Túy, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự cho biết, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức đã nhất trí với dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng, cơ cấu, đại biểu Quốc hội khóa XV, đảm bảo tính đại diện các giai tầng, thành phần, vùng miền và có cơ cấu tương đối hợp lý.

leftcenterrightdel
  Ông Trần Văn Túy, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự. Ảnh: quochoi.vn

Còn ở địa phương, 32 tỉnh, TP nhất trí với dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV. Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ở 63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương là 1.076 người; đạt tỷ lệ bình quân là 2,15 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu, nhưng tỷ lệ không đồng đều giữa các tỉnh.

Với cơ cấu đại biểu HĐND các cấp, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử là 7.656 người/trên tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 3.715 đại biểu; đạt tỷ lệ bình quân là 2,06 lần trên số đại biểu được bầu.

Căn cứ vào kết quả Hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương và địa phương, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, thông qua Nghị quyết số 1226 điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong cơ cấu này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhấn mạnh các địa phương cần quan tâm phân bổ hợp lý số người là phụ nữ, người ngoài Đảng, dân tộc, trẻ tuổi và tự ứng cử. Việc lựa chọn nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện như quy định của luật theo hướng nâng cao chất lượng đại biểu và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, TP.

Trong cả nước có 184 đơn vị bầu cử

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng cho biết, hiện các công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử; thông tin tuyên truyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội; bảo vệ an ninh, trật tự, y tế; giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đang được tiến hành theo đúng thời gian, quy định của pháp luật.

Cũng tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành thảo luận các báo cáo; thông qua Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo đó, trong cả nước có 184 đơn vị bầu cử.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Đ.X 

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Tiểu ban, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cơ quan Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rà soát lại các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về công tác bầu cử.

Cùng với đó, đôn đốc chỉ đạo công tác tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử và nội dung báo cáo công việc thường xuyên về Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ban Công tác đại biểu tiếp thu ý kiến tại phiên họp khẩn trương hoàn thiện các văn bản trình ký để gửi đến các cơ quan, địa phương theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Công tác đại biểu và Hội đồng Bầu cử quốc gia chuẩn bị danh sách những người thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý để chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 11/3. Tiểu ban Nhân sự tiếp nhận đơn xin ứng cử đại biểu Quốc hội theo đúng quy định, hoàn thành trước 17h ngày 14/3.

Hương Giang