Chính phủ vừa có nghị quyết về việc mua vaccine phòng COVID -19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm Trung Quốc.

Theo nghị quyết, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua 20 triệu liều vaccine phòng COVID -19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc với 4 điều kiện.

Các điều kiện gồm: Chấp thuận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vaccine hoặc việc sử dụng vaccine.

Chấp nhận phương thức thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng; chấp nhận không có nội dung về bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Điều kiện nữa là việc ký kết, hiệu lực, giải thích, thực hiện và giải quyết tranh chấp của hợp đồng áp dụng the luật pháp của Trung Quốc. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp do Uỷ ban Trọng tài thương mại và kinh tế quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết.

Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm về Tờ trình 1442 ngày 20/9/2021 và khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng COVID -19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm Trung Quốc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến động trong phòng chống dịch COVID -19.

Trước đó, ngày 20/9, Chính phủ cũng đã có nghị quyết về việc mua vaccine phòng COVID -19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất, với các điều kiện tương tự như lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo điều 26 Luật Đấu thầu; chấp nhận điều khoản miễn trừ trách nhiệm…

Hương Giang