Theo Văn phòng Quốc hội, chiều ngày 14/10, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 49, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh theo quy định tại Điều 40 của Luật Tổ chức Quốc hội.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ.

Cụ thể là phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh; miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng; bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Huỳnh Thành Đạt; bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Bên cạnh đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét, quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc tăng số lượng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, việc quy định cấp bậc quân hàm cấp tướng tại Bệnh viện 108.

- Theo Theo Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành, đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm.

Việc trình Quốc hội bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc là do ông Quốc bị phát hiện mang 2 quốc tịch (ngoài quốc tịch Việt Nam ông Quốc còn có quốc tịch Cộng hòa Síp).

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020; thôi chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mới đây, ông Chu Ngọc Anh cũng đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

- Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê Hà Tĩnh. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Năm 2016, ông được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Ông Nguyễn Thanh Long đã được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 51 mới đây, Bí thư TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã được Bộ Chính trị quyết định về nhận công tác tại Bộ Khoa học và Công nghệ và để Quốc hội xem xét bầu làm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hương Giang