Đề xuất 6 chính sách, cơ chế đặc biệt, đặc thù, đặc cách

Chính phủ đã có tờ trình đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng chống dịch Covid - 19 để thực hiện Chiến lược Tổng thể về phòng chống dịch COVID -19.

Dự thảo nghị quyết nêu 6 chính sách lớn quy định về: Nhân lực tham gia tiêm chủng, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID -19; thanh toán chi phí tiêm chủng, xét nghiệm, khám bệnh, chữa bệnh COVID -19; khám bệnh, chữa bệnh từ xa; thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bình ổn giá trang thiết bị y tế; chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp và chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID -19.

Nêu quan điểm của Thường trực Ủy ban Xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nhất trí sự cần thiết ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng chống dịch COVID -19 để Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện Chiến lược Tổng thể về phòng chống dịch COVID -19  theo tinh thần của Kết luận số 20 của Ban Chấp hành Trung ương và các nghị quyết của Quốc hội.

Tuy nhiên, theo Thường trực Ủy ban Xã hội, các cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù được Chính phủ trình cần được xem xét một cách kỹ lưỡng, thận trọng do có đối tượng tác động lớn, phạm vi thực hiện không chỉ với hệ thống y tế mà cả ngân sách nhà nước.

Cạnh đó, tờ trình của Chính phủ cũng chưa làm rõ tính cấp bách để được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 30, một số chính sách được trình để giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong thời gian trước, một số chính sách được trình để thực hiện lâu dài và dự kiến sẽ được bổ sung, điều chỉnh khi sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Cần làm rõ mức giá cao nhất” áp dụng tại cơ sở y tế tư nhân

Đi vào các chính sách lớn của Dự thảo Nghị quyết, Thường trực Ủy ban Xã hội đề nghị, làm rõ các loại hình cơ sở thu dung, điều trị COVID -19 và xác định cụ thể việc bảo đảm kinh phí vận hành, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người nhiễm COVID -19 cho từng hình thức cơ sở thu dung, điều trị COVID -19 để làm cơ sở cho việc thanh toán các chi phí từ nguồn ngân sách Nhà nước một cách rõ ràng, tránh chi trùng.

leftcenterrightdel
 Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh. Ảnh: Đ.X

Về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người nhiễm COVID -19, Thường trực Ủy ban Xã hội thống nhất với tờ trình của Chính phủ “thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và mức giá mua vào theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Theo bà Thúy Anh, Chính phủ cần tổng kết các chi phí khám chữa bệnhCOVID -19 thời gian qua, làm rõ mức trích từ quỹ bảo hiểm y tế để bảo đảm an toàn quỹ cũng như đảm bảo tính minh bạch, khả thi.

Thường trực Ủy  ban Xã hội cũng đề nghị, làm rõ “mức giá cao nhất” áp dụng tại cơ sở y tế tư nhân trong tiêm chủng, xét nghiệm, khám chữa bệnh là giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hay giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu.

“Để khuyến khích, tạo động lực cho cơ sở y tế tư nhân tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID -19 một cách tự nguyện thì Chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế thanh toán các chi phí thực hiện công tác phòng, chống và điều trị COVID -19 để vừa đảm bảo cân đối bù đắp chi phí vận hành của cơ sở tư nhân vừa phù hợp khả năng chi trả của ngân sách nhà nước”, Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh.

Phải đánh giá tác động hết sức kỹ lưỡng, thận trọng

Nêu ý kiến sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thống nhất cần thiết ban hành nghị quyết này. Tuy nhiên, ông cho rằng phạm vi điều chỉnh của dự thảo nghị quyết chỉ tập trung quy định các cơ chế chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù về phòng chống dịch COVID -19 khác với quy định của luật hoặc chưa được luật hiện hành quy định.

Nếu chính sách không thuộc phạm vi ủy quyền tại Nghị quyết 30 của Quốc hội thì không thể đưa vào nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp về xem xét ban hành nghị quyết của Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng chống dịch COVID -19. Ảnh: Đ.X

Chủ tịch Quốc hội đơn cử, chính sách về khám, chữa bệnh từ xa chỉ áp dụng trong phạm vi khám, chữa bệnh COVID -19, đồng thời, phải xác định rõ chủ thể được khám, chữa bệnh từ xa, quy trình như thế nào, trách nhiệm ra sao… Còn các vấn đề khám, chữa bệnh từ xa không liên quan đến dịch bệnh COVID -19 cần được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, thấu đáo khi sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Hay về bình ổn giá trang thiết bị y tế chỉ nên đưa vào danh mục những loại thực sự cấp bách, đã rõ, đã được đánh giá tác động kỹ lưỡng, nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao.

Với một số cơ chế, chính sách khác, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, khi trao quyền cho Bộ trưởng Bộ Y tế thì đồng thời phải quy định về trách nhiệm thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tiếp tục hoàn thiện tờ trình, báo cáo thẩm tra, tổ chức lấy ý kiến, đánh giá tác động dự thảo nghị quyết để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Các chính sách phải được đánh giá tác động hết sức kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả để sau này Quốc hội còn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết như vậy có đúng không”, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Hương Giang