Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV sẽ diễn ra từ ngày 23 - 25/9 tại Hội trường Thành ủy, với sự tham gia của 418 đại biểu, gồm 347 đại biểu chính thức và 71 đại biểu khách mời.

Một trong những nội dung quan trọng của đại hội là tổng kết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ TP; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, đến thời điểm này đã hoàn thành công tác xây dựng và thực hiện đề án, phương án nhân sự đảm bảo về tiêu chuẩn, yêu cầu cơ cấu theo tinh thần Chỉ thị 35 và các hướng dẫn của Trung ương, quá trình thực hiện đảm bảo chặt chẽ.

Các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ TP được các cấp, các ngành triển khai rộng khắp, nổi bật là tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống dân sinh.

Cảnh Nhật