Ngày 10/6, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã trao quyết định của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lục Thành Chung, Phó trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Chúc mừng và giao nhiệm vụ mới cho ông Lục Thành Chung, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký mong muốn, cá nhân ông Chung sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác để cùng tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, làm tốt công tác tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, nhất là việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động; thực hiện chức năng giám sát, khảo sát và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đề nghị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phải luôn gìn giữ và phát huy tốt truyền thống của cơ quan; tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động.

Qua đó, góp phần quan trọng không ngừng nâng cao chất lượng của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong tổ chức và hoạt động, đột phá trong các quyết sách, đáp ứng sự mong muốn, kỳ vọng của nhân dân, cử tri ngày càng lớn về sự phát triển của tỉnh.

Ngày 8/6, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Tiệp, Phó Trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Uông Bí, giới thiệu để HĐND TP bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, ngày 7/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân cũng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định ông Ngô Thành Tâm, Trưởng phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biến đổi khí hậu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cẩm Phả, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để HĐND TP bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Trọng Tài