Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa ký Quyết định 239, 240 về việc tiếp nhận biệt phái ông Đỗ Đức Toàn và ông Đinh Tiến Mạnh.

Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp nhận ông Đỗ Đức Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ và ông Đinh Tiến Mạnh, Phó trưởng Phòng Hành chính tổng hợp, Văn phòng Thanh tra Chính phủ về công tác tại Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

Ông Toàn và ông Mạnh đều được cử làm giúp việc cho Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kể từ ngày 26/4/2021.

Trong thời gian công tác biệt phái, tiền lương của cả hai ông do Thanh tra Chính phủ chi trả theo quy định hiện hành.

Việc biệt phái công chức được thực hiện theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; để thực hiện công việc chỉ cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

Trong thời gian công tác biệt phái, công chức vẫn thuộc biên chế của cơ quan nơi người đó làm việc trước khi được cử đi và vẫn được hưởng mọi quyền lợi về nâng lương, đề bạt, thăng cấp, hưu trí của ngành nơi cử đi biệt phái.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, công chức trở lại cơ quan cũ công tác. Thời gian công tác biệt phái được tính là thời gian công tác liên tục và mỗi lần biệt phái không quá 3 năm.

leftcenterrightdel
Ông Đỗ Đức Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Đ.X 

Ngày 8/4, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Minh Khái giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 593/QĐ-TTg về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng, ông Lê Minh Khái giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo khối kinh tế tổng hợp.

Cụ thể gồm: Kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ Nhà nước; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô. Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; xóa đói giảm nghèo; phát triển các loại hình doanh nghiệp; kinh tế tập thể, hợp tác xã; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm Tiền gửi.

Ông làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Trưởng Ban Chỉ đạo Xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương; chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

Ngoài ra, còn thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Hương Giang