Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Phải tạo chuyển biến đột phá trong công tác PCTN

Cập nhật: 15/03/2018 14:01

(Thanh tra) - Chiều 14/3, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Phải tạo chuyển biến đột phá trong công tác PCTN
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CN

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng thông qua việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể.

Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện khá toàn diện. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác PCTN, lãng phí phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Năm 2018, Thành ủy TP sẽ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về PCTN, lãng phí. Trong đó, sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, sẽ thành lập đoàn kiểm tra rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế, xã hội năm 2018 để đánh giá tình hình và kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tham nhũng qua hoạt động thanh tra, cũng như việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và xem xét, kiến nghị, chuyển các vụ việc sai phạm có dấu hiệu phạm tội về tham nhũng đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành ủy TP cũng sẽ thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, lãng phí đối với các tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy và Chi bộ, Đảng bộ cơ sở. Kiên quyết xử lý các cấp ủy, tổ chức Đảng có biểu hiện buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí.

Cùng với đó, sẽ kiểm tra thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ để phòng ngừa tham nhũng đối với Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và cán bộ, đảng viên thuộc các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng và các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tiêu cực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng còn tồn đọng…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá kết quả bước đầu trong công tác PCTN, lãng phí ở TP rất đáng trân trọng. Việc triển khai chủ trương này đã góp phần cho hệ thống chính trị vững mạnh hơn, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận, các kết quả trong công tác PCTN, lãng phí trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế. TP đã triển khai nhiều hoạt động có quy mô nhưng kết quả định lượng rất hạn chế.

Qua việc kê khai thu nhập của hơn 37.000 cán bộ, công chức, xử lý khiếu nại, tố cáo, tổ chức 43 đoàn kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu tại 63 đơn vị nhưng không có trường hợp nào bị xử lý về tham nhũng. Việc tự kiểm tra nội bộ chỉ phát hiện 1 trường hợp có sai phạm và qua hoạt động thanh tra có 1 trường hợp có dấu hiệu tham nhũng chuyển sang cơ quan điều tra.

Về nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, về nhận thức phải tạo chuyển biến có tính đột phá trong công tác PCTN, lãng phí. Tạo được sự chỉ đạo đồng bộ của cả hệ thống chính trị, dồn sức triển khai các giải pháp trọng tâm trong các giai đoạn.

“Công tác PCTN không phải do một ban, một cơ quan thực hiện, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt là việc xử lý thông tin tham nhũng do người dân cung cấp, từ các thông tin trên báo chí”, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Cảnh Nhật