Xây dựng đội ngũ luật sư tham gia giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Tại phiên họp, các đại biểu cho ý kiến Đề án “Xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của luật sư”.

Theo các đại biểu, Đề án đã đánh giá, cung cấp nhiều số liệu phản ánh sự phát triển, cũng như một số hạn chế, bất cập về số lượng, chất lượng luật sư và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư thời gian qua.

Tuy nhiên, Đề án cần được rà soát kỹ vì có nhiều đề mục trùng lặp với Kết luận 69-KL/TW của Ban Bí thư.

Nhiều ý kiến đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam nghiên cứu, xác định giải pháp đột phá, mang tính khả thi, cụ thể để thực hiện Đề án.

Về thành lập trường đào tạo nghề luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, theo các đại biểu, đây là chủ trương đúng, nhưng cần có đủ các điều kiện.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, một số điều kiện tối thiểu để thành lập trường chưa bảo đảm. Tổ kỹ thuật đã đề xuất Liên đoàn tiếp tục hoàn thiện đảm bảo đầy đủ các điều kiện và đưa ra các giải pháp khả thi.

“Trong lúc nguồn lực có hạn và công việc còn nhiều thì nên tập trung làm những việc trước mắt, hoàn thiện Đề án để khi nào hoàn thiện thì tiếp tục trình cơ quan có thẩm quyền xem xét”, Bộ trưởng nêu quan điểm.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng giao Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp cùng với Đảng Đoàn Liên đoàn Luật sư phối hợp nghiên cứu đánh giá, đề xuất giải pháp khả thi việc thành lập trường đào tạo nghề luật sư.

“Nếu chưa cần thiết thành lập trường thì phối hợp để nâng cao chất lượng đào tạo. Còn nếu muốn làm thì khi đủ điều kiện mới làm”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Chiến lược Phát triển nghề luật sư sau năm 2020, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ luật sư đủ điều kiện tham gia giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế.

Nghiên cứu Đề án “Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp”

Cũng tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo nhất trí đổi tên Đề án từ “Xây dựng Bộ chỉ số tư pháp” thành “Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp”.

leftcenterrightdel
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Trương Hòa Bình. Ảnh: LS 

Theo các đại biểu, Đề án đã đề xuất phạm vi đánh giá theo lĩnh vực là hoạt động tư pháp bao gồm hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Đồng thời, đã tiếp cận xây dựng Bộ chỉ số theo hướng là đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp, mức độ bảo đảm khả năng tiếp cận công lý, bảo vệ quyền và lợi ích của họ và mức độ hài lòng của người dân mà hoạt động tư pháp đem lại.

Phó trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Trương Hoà Bình đề nghị các nội dung về tiêu chí, phạm vi, mức độ, đối tượng lấy ý kiến, việc công bố… cần tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc để đề xuất cụ thể thêm.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 84 ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện thêm để trình Ban Chỉ đạo.

Hương Giang