Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội (QH) khoá XIV sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, có 3.480 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới QH.

“Cử tri và nhân dân đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong kiện toàn hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của mỗi lãnh đạo, cán bộ, đảng viên”, ông Mẫn nói.

Đề nghị tổng rà soát và thanh tra quản lý, sử dụng đất, khoáng sản

Theo Chủ tịch MTTQ Việt Nam, cử tri và nhân dân ghi nhận những chuyển biến trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường trong thời gian qua.

“Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Thanh tra Chính phủ đã tập trung chỉ đạo chính quyền các địa phương giải quyết tình trạng lãng phí đất đai; thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các vụ việc sai phạm, tham nhũng, khiếu kiện về đất đai phức tạp, kéo dài nhiều năm”, ông Mẫn nêu.

Cử tri và nhân dân tiếp tục phản ánh việc sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản ở một số địa phương chưa đúng quy hoạch; vẫn còn tình trạng phá rừng, khai thác đá, cát, sỏi trái phép, không phép trên một số địa bàn.

Việc đền bù, tái định cư khi thu hồi đất chưa công khai, minh bạch; giá bồi thường chưa phù hợp; còn một số sai phạm, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai chưa được giải quyết. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều khiếu kiện bức xúc, kéo dài.

Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ và chính quyền các địa phương thực hiện tổng rà soát và thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản; đề cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân trong việc xử lý các tranh chấp đất đai.

Tiếp tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước và không khí tiếp tục xảy ra ở nhiều khu công nghiệp, khu dân cư, nông thôn và đô thị, cử tri đề nghị Chính phủ tăng cường đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản, xử lý nghiêm các vi phạm.

Lựa chọn người thực sự có đức, tài vào vị trí lãnh đạo

Theo Chủ tịch MTTQ Việt Nam, cử tri và nhân dân rất quan tâm và hoan nghênh việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tính đến ngày 15/6/2018, cả nước thực hiện tinh giản biên chế tổng số 37.917 người; trong đó, các đơn vị sự nghiệp công lập 25.730 người (76,86%); cán bộ công chức cấp xã 6.003 người (15,83%); các cơ quan hành chính 4.441 người (11,71%); các cơ quan Đảng, đoàn thể 1.555 người (4,1%); doanh nghiệp Nhà nước 172 người (0,45%); các tổ chức Hội 16 người (0,04%).

Cử tri cho rằng, việc sắp xếp lại bộ máy ở một số nơi vẫn còn thiếu đồng bộ, việc tinh giản biên chế chưa gắn với cơ cấu lại tổ chức bộ máy, một số nơi còn sai phạm trong bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

“Đề nghị các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí người thực sự có đức, có tài vào các vị trí lãnh đạo trong bộ máy Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội“, ông Mẫn cho biết ý kiến của cử tri.

Bức xúc về nạn “tham nhũng vặt”, cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, coi trọng các giải pháp phòng ngừa.

Đồng thời tăng cường phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi “nhũng nhiễu”, “vòi vĩnh” khi giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

Cử tri cũng đề nghị Bộ Công an tập trung trấn áp các loại tội phạm; các ngành chức năng ở Trung ương và địa phương kiên quyết xử lý hành vi bao che vi phạm…

Trên cơ sở kiến nghị cử tri, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ cũng đề nghị, tăng cường công tác quản lý đất đai; rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các chính sách, quy định pháp luật, nhất là các quy định liên quan đến thu hồi đất, đảm bảo công khai, minh bạch, hài hòa giữa quyền lợi của người dân, Nhà nước và doanh nghiệp; tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm các vi phạm.

“Người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần đề cao hơn nữa trách nhiệm nêu gương trong thực thi nhiệm vụ, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân“, ông Mẫn nhấn mạnh.

Hương Giang