Nghị quyết nêu rõ: Xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng trong nhiệm kỳ này và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 388-QĐNS/TW ngày 3/11/2016.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Đồng thời, giao Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy định của luật về cán bộ, công chức, viên chức, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý công bằng, nghiêm minh các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả khi đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ra khỏi bộ máy nhà nước.

Trước đó, tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu, các đại biểu của Thường vụ Quốc hội Thường vụ Quốc hội đã bàn và cho ý kiến, tuy nhiên chưa thể thống nhất và thông qua.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Thường trực Uỷ ban Pháp luật phối hợp với Chính phủ và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trên, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp sau.

Thảo Nguyên