Sau 10 năm triển khai thực hiện, với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh Thanh Hóa, huyện Vĩnh Lộc đã đạt được những kết quả quan trọng. Hiện, Vĩnh Lộc đã có 15/15 xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM; hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.

Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện Vĩnh Lộc ước đạt 42,15 triệu đồng, trong đó khu vực nông thôn ước đạt 41,56 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, huyện có điều kiện huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong những năm qua luôn được giữ vững và duy trì ổn định.

Với những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng NTM, ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1239/QĐ-TTg công nhận huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn NTM năm 2019…

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Vĩnh Lộc. Ảnh: Trần Lê

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã trao Bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn NTM năm 2019.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Vĩnh Lộc.

Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Đồng Minh, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc.

Trần Lê