Trong hai ngày 27 - 28/6, tại Hà Nội, UBKT Trung ương đã họp kỳ 27 với sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Tại kỳ họp này UBKT Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp trước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

UBKT Trung ương cũng cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; cảnh cáo đối với ông Trần Lục Lang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV.

Trước đó, tại kỳ họp 26, UBKT Trung ương kết luận, ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch BIDV đã mắc sai phạm là rất nghiêm trọng, tới mức phải xem xét, xử lý kỷ luật trong thời gian điều hành BIDV.

Ông Hà đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; vi phạm Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy về nghĩa vụ, trách nhiệm của người giữ chức vụ trong hệ thống BIDV.

Nguyên Chủ tịch BIDV còn vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Ngoài ông Hà, ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc và ông Trần Lục Lang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc BIDV cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; cùng chịu trách nhiệm đối với một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ có vi phạm; chịu trách nhiệm về đề xuất, thẩm định chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Những vi phạm của các ông Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Ngân hàng BIDV, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật….

Xung quanh những vi phạm, khuyết điểm của BIDV cũng có trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm của BIDV; kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định trong lĩnh vực ngân hàng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng.

Trong một diễn biến có liên quan, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều ngày 2/6, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định: "Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo kết luận của UBKT Trung ương".

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng nhìn nhận, lết luận này sẽ giúp cho BIDV, Ngân hàng Nhà nước, toàn bộ hệ thống Ngân hàng sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách, tổ chức hoạt động của ngân hàng để làm sao hệ thống ngân hàng hoạt động một cách lành mạnh hơn.

Hương Giang