Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thông tin Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Các đại biểu sẽ thảo luận tại đoàn ngay sau đó.

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín và công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thông tin Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

 

Theo quy định tại khoản 6, Điều 7, Luật Tổ chức Cán bộ, công chức: “Miễn nhiệm là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm”.

Hiện ông Trương Minh Tuấn giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương theo sự phân công của Bộ

Chính trị.

Trước đó, trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện, dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu AVG, ông Trương Minh Tuấn đã có vi phạm rất nghiêm trọng

Ngày 23/7, Chủ tịch nước đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Ngay 18/7, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông do có vi phạm, khuyết điểm và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 806-QĐNS/TW ngày 16/7/2018.

Ngày 12/7, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị họp và đã quyết định thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, ông Trương Minh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình được phân công chỉ đạo thực hiện Dự án; ký Quyết định số 236/QĐ-BTTTT, ngày 21/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Dự án và một số văn bản có liên quan trái quy định, có văn bản không thuộc nhiệm vụ được phân công.

Với cương vị Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng từ tháng 4/2016 đến nay, ông Tuấn chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Người được giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông từ ngày 25/7 đến nay là Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng.

Ông Hùng cũng đã được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo chương trình, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông.

Sáng mai (24/10), Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín và công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thông tin Truyền thông.

Hương Giang