Theo Nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Giải Báo chí Quốc gia năm nay có 118 đơn vị cấp Hội và 37 cá nhân tham dự 11 loại giải theo quy định với số lượng 1.734 tác phẩm đủ điều kiện dự Giải. 

Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên tất cả 63 Hội Nhà báo tỉnh/thành phố đều gửi tác phẩm tham dự. 

Hội đồng sơ khảo đã chấm sớm hơn các năm trước, chọn được 145 tác phẩm tiêu biểu vào chung khảo. 

Hội đồng chung khảo đã chấm, xem xét, thảo luận và quyết định trao giải cho 105 tác phẩm thuộc 11 loại giải dành cho báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Trong đó, có 8 giải A, 25 giải B, 43 giải C và 29 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Trong số các tác phẩm đạt giải, số tác phẩm của báo chí địa phương chiếm 50%. Theo nhà báo Thuận Hữu, tuy chưa có những tác phẩm thực sự gây tiếng vang lớn, nhưng đây là những tác phẩm tiêu biểu, tập trung phản ánh những vấn đề của đất nước trong năm. Thông qua tác phẩm, thấy được công sức, trí tuệ, ý thức trách nhiệm, sự dấn thân, lòng yêu nghề và cách thể hiện đầy sáng tạo của các nhà báo. 

Nhiều công nghệ và phương thức làm báo hiện đại, tiên tiến (như infographic, báo chí dữ liệu…) được sử dụng có hiệu quả; vị thế, thương hiệu của Giải Báo chí quốc gia vì thế ngày càng được nâng cao.


Theo đánh giá, năm 2017, báo chí đã bám sát và phản ánh trung thực đời sống chính trị và các sự kiện lớn của đất nước. Báo chí đã tập trung tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Trung ương 6 (Khóa XII), lần đầu tiên có nghị quyết về kinh tế tư nhân - một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đặc biệt là cung cấp thông tin kịp thời, có định hướng những chủ trương, chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc kiên quyết đấu tranh, xử lý mạnh mẽ những vụ đại án tham nhũng, tiêu cực, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ. 

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương những nỗ lực phấn đấu của đội ngũ người làm báo cả nước và những nhà báo được vinh danh tại Lễ trao Giải Báo chí năm nay. 

Theo Phó Thủ tướng, báo chí cách mạng Việt Nam đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân và ngày càng có nhiều tác phẩm thu hút độc giả, nhiều loại hình mới và phong phú. Thực hiện chức năng của báo chí cách mạng và nhiệm vụ chính trị được giao, báo chí cả nước đã thông tin nhanh nhạy, kịp thời, toàn diện và sinh động mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và trên thế giới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị các cơ quan báo chí trong giai đoạn tới cần chú trọng tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đảm bảo tính tư tưởng, chân thật, tính chiến đấu. 

Tiếp tục là lực lượng nòng cốt phản bác lại diễn biến hòa bình, âm mưu của các thế lực thù địch. 

“Những người làm báo cần nâng cao chất lượng, tính hấp dẫn của báo chí, phấn đấu hiện đại về mô hình tổ chức hoạt động, về cơ sở vật chất, kĩ thuật và công nghệ làm báo. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. 

Phương Anh