TTCP chuyển cơ quan điều tra 8 vụ

Theo Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp Lê Hồng Lĩnh, năm 2017 đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch và đột xuất. “TTCP đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm pháp luật, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong việc ban hành chính sách, pháp luật”, ông Lĩnh nói.

Báo cáo cho thấy, các cục, vụ thực hiện 54 cuộc thanh tra và đã kết luận 24 cuộc, kiến nghị thu hồi trên 5.900 tỷ đồng, xử lý khác gần 19.800 tỷ đồng và gần 8.000ha đất, chuyển cơ quan điều tra xử lý 8 vụ, 10 đối tượng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Ông Vũ Hồng Khánh, Phó Chủ tịch Công đoàn TTCP cho hay, năm qua, hoạt động của Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức ở Cơ quan TTCP đã bám sát nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa XIX. Cán bộ Công đoàn các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công tác được giao.

Các mặt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn; thực hiện phong trào thi đua yêu nước… đều đạt được kết quả tốt.

Đánh giá cao điều này, ông Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị, năm 2018, Công đoàn TTCP tiếp tục phát huy truyền thống, kế thừa những kết quả đạt được; có giải pháp để động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như hoạt động đoàn thể.

Cũng theo ông Ngọc, Công đoàn TTCP cần thể hiện rõ vai trò tham mưu; tăng cường hơn nữa vai trò của Ban Thanh tra nhân dân; thực hiện tốt chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn để tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động… Cùng với đó, cụ thể hóa các tiêu chí thi đua, phát động phong trào thi đua gắn với đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động, tạo nền tảng thương hiệu riêng.

Công tác đôn đốc, xử lý về thanh tra có nhiều tiến bộ, tích cực. Căn cứ vào các kết luận, kiến nghị của TTCP, các đơn vị đã thực hiện kiểm điểm, xử lý hành chính 71 tập thể, 1.936 cá nhân liên quan; rà soát các vụ việc có sai phạm chuyển cơ quan chức năng khởi tố 6 vụ việc, 15 đối tượng.

Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh tiếp gần 14.300 lượt người với gần 4.700 vụ việc. Đáng chú ý, TTCP đã kết luận, báo cáo Thủ tướng kết quả giải quyết 76/87 vụ việc; thường xuyên nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các địa phương, các cơ quan chức năng giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người.

Công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, xây dựng ngành đều được tăng cường và đạt được kết quả tích cực.

Tổng Thanh tra Lê Minh Khái nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra với TTCP thời gian qua hết sức nặng nề, nhưng các mặt công tác cơ bản hoàn thành. “Để đạt được những kết quả này là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TTCP, đặc biệt là sự phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, sự đồng tâm hiệp lực của toàn ngành”, Tổng Thanh tra đánh giá.

Nhận diện các tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số cuộc thanh tra triển khai chậm, nhiều cuộc còn để kéo dài, nhất là thời gian xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra đột xuất, dư luận xã hội quan tâm, đòi hỏi tiến độ nhanh để phục vụ yêu cầu quản lý.

Việc theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng và tham mưu, đề xuất các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này còn hạn chế. “Việc kiểm tra, xác minh các vụ việc khiếu nại, tố cáo mà Thủ tướng Chính phủ giao nhiều trường hợp phải xin ra hạn”, ông Lĩnh cho hay.

Tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, tinh vi. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế; số vụ việc phát hiện còn ít so với thực tế vi phạm.

Công tác xây dựng thể chế có nhiều cố gắng nhưng một số nhiệm vụ còn chậm. Nhất là, việc chấp hành các quy chế, quy định, ý thức tổ chức, kỷ luật của một số công chức, viên chức chưa nghiêm; đơn thư tố cáo kéo dài trong nội bộ vẫn còn…

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thẳng thắn “mổ xẻ” nguyên nhân, nhất là nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp để năm 2018 hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu

“Chúng ta nhận biết được những tồn tại, yếu kém, đặc biệt là tìm ra nguyên nhân thì mới có giải pháp phù hợp, đây là vấn đề rất quan trọng. Nhưng nhiệm vụ này không thể làm một ngày, một bữa được, mà phải có chiến lược lâu dài, từng bước xác định có trọng tâm, trọng điểm, việc gì làm trước, việc gì làm sau, làm như thế nào”, Tổng Thanh tra lưu ý.

Tổng TTCP tặng Cờ Thi đua của TTCP cho 4 tập thể. Ảnh: HG

Theo lãnh đạo TTCP, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, một cá nhân, kể cả người đứng đầu không thể làm được mà cần phải có sự “đồng tâm, hiệp lực” của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức Công đoàn, đoàn thể trong Cơ quan TTCP.

Tổng Thanh tra Lê Minh Khái đề nghị đẩy mạnh công tác thể chế theo đúng tiến độ xây dựng pháp luật trong năm 2018; tăng cường trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị; chủ động xây dựng kế hoạch một cách khoa học, kịp thời; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong công tác cán bộ, phải lựa chọn người có năng lực, trình độ trên tinh thần công khai, minh bạch, công tâm; chú trọng công tác đào tạo, nhất là đào tạo qua thực tế, nâng cao chất lượng cán bộ thanh tra để đáp ứng được yêu cầu.

“Ngành của mình ra đời gắn với sự ra đời của Nhà nước. Vừa rồi, chúng ta đã kỷ niệm 72 năm Truyền thống ngành Thanh tra. Với truyền thống đó, chúng ta phải giữ uy tín của ngành”, ông Lê Minh Khái nói và cho rằng, mỗi cán bộ thanh tra phải không ngừng tự nghiên cứu tâm huyết với tinh thần trách nhiệm cao thì trình độ, năng lực sẽ ngày được nâng lên.

Tổng Thanh tra tin tưởng, với sự quyết tâm vượt qua khó khăn, đoàn kết, trách nhiệm, TTCP sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.   

TTCP tặng Cờ Thi đua cho 4 tập thể đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra năm 2017: Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực I; Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp; Vụ Pháp chế; Tạp chí Thanh tra.

Tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua ngành Thanh tra cho 8 cá nhân thuộc TTCP đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra năm 2017; tặng Bằng khen của Tổng TTCP cho 3 tập thể thuộc TTCP gồm: Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra; Ban Tiếp Công dân Trung ương; Văn phòng Đảng - Đoàn thể…

Công đoàn TTCP cũng công bố quyết định và trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 3 tập thể và 13 đoàn viên Công đoàn; công bố quyết định tặng giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn TTCP cho 12 Công đoàn bộ phận và 72 đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn Cơ quan TTCP.Hương Giang