Gửi lời cảm ơn chân thành đến phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan thông tấn, báo chí tham gia tác nghiệp tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong nhấn mạnh, sau hơn 8 ngày, Đại hội đã thành công rất tốt đẹp trong không khí hân hoan, phấn khởi. Góp phần vào thành công đó, có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế.

“Báo chí đã truyền tải thông tin Đại hội nhanh chóng, kịp thời đến người dân cả nước và bạn bè quốc tế”, Tổng Bí thư nói.

Chia sẻ cảm nghĩ khi được tái đắc cử, Tổng Bí thư cho biết, bất ngờ, không nghĩ được tín nhiệm, được giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương bầu  làm Tổng Bí thư, gần như 100% tuyệt đối.

“Tôi bất ngờ vì tuổi tôi đã cao, trong các vị lãnh đạo tôi là người tuổi cao nhất, sức khỏe, trình độ cũng có hạn, xin nghỉ rồi, nhưng trách nhiệm Đảng giao, với tư cách là đảng viên, thì phải thực hiện trách nhiệm của mình”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động chia sẻ và gửi lời cảm ơn trước tình cảm của đồng chí, đồng bào, bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng bày tỏ sự lo lắng vì công việc sắp tới rất nặng nề trước những diễn biến của tình hình quốc tế và trong nước có không ít những thời cơ, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức. Cho nên, có rất rất nhiều phải làm, phải nỗ lực rất lớn.

Lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng, đề nghị Quốc hội, các cơ quan công quyền thực hiện để kiểm điểm uy tín của lãnh đạo, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược để thuận lợi cho công tác nhân sự Đại hội XII diễn ra trọn vẹn.

Theo Tổng Bí thư, lần đầu tiên bầu 1 lần đủ 19 ủy viên Bộ Chính trị, các chức danh được bầu đều tập trung phiếu cao. 180 Ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết, tỷ lệ thấp nhất cũng hơn 62%.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong nhấn mạnh, Đại hội thành công rất tốt đẹp trong không khí hân hoan, phấn khởi, có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế

Chất vấn trong Đảng mới được thực hiện gần đây để phát huy mạnh mẽ dân chủ trong sinh hoạt Đảng, một hình thức giám sát của Ban Chấp hành Trung ương với lãnh đạo.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương nào cũng có chủ trương thực hiện nhưng chưa nhiều vì thời gian có hạn. Qua chất vấn đã giải tỏa tâm tư, giải đáp thắc mắc, từ đó làm quan hệ đồng chí tốt hơn. Sắp tới sẽ tiếp tục thực hiện chất vấn trong Đảng và còn nhiều việc phải làm.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cũng cần kiên trì, không phải làm một lần là xong, nhất là trong công tác cán bộ, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, giám sát quyền lực, kiểm soát, hạn chế tham nhũng, lãng phí.

Nhắc đến những Ủy viên trẻ tuổi được tham gia Ban Chấp hành khóa này như ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, Tổng Bí thư cho biết, trong những công việc nặng nề sắp tới, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ để kế thừa, không để hẫng hụt trong công tác cán bộ.

Tổng Bí thư ví công tác cán bộ phải như như lũy tre, có 3 lớp mới “ấm gốc, phát triển bền vững”, có “tre già măng mọc”.

"Đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, có kế hoạch. Thời gian qua đã làm 1 bước nhưng vẫn cần làm tiếp để tăng tỷ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan lãnh đạo. Nhưng không chỉ cần kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mà cần có tâm chăm lo đến cán bộ trẻ mới làm được” - Tổng Bí thư nhấn mạnh

Kết quả bầu hoàn toàn đúng với phương hướng công tác nhân sự tại Đại hội và đảm bảo tính dân chủ “không thể nào hơn”

Tổng Bí thư khẳng định, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng là lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách chứ không để độc đoán, chuyên quyền, đề cao trách nhiệm của cá nhân nhưng phát huy dân chủ. Với những nhiệm vụ sắp tới thực hiện mục tiêu “dân giàu nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh”, sớm đưa đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

“Dân chủ và kỷ cương phải đi liền với nhau, không tuyệt đối hóa mặt nào vì tuyệt đối hóa một yếu tố dân chủ hay kỷ cương thì đều dẫn đến phiến diện, mà phiến diện sẽ dẫn đến thất bại”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thảo Nguyên