Tham dự đại hội còn có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng các lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, đại biểu công dân Thủ đô ưu tú và 495 đại biểu, đại diện trên 39 vạn đảng viên Thủ đô Hà Nội.

Đại hội xác định chủ đề cho nhiệm kỳ 5 năm tới là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

"Nói đi đôi với làm"

Đại hội đại biểu lần thứ 16 Đảng bộ TP có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển Thủ đô sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 15 và sau hơn 7 năm thực hiện điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; đồng thời thu hút sự quan tâm chung của nhân dân cả nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Thành công của Đại hội chắc chắn sẽ thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Thủ đô trong thời gian tới và góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Đại hội đại biểu lần thứ 16 Đảng bộ TP có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của cả nước. Ảnh: Thảo Nguyên

Tán thành và hoan nghênh quyết tâm chính trị của Đảng bộ Thủ đô nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tổng Bí thư lưu ý, phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để xây dựng, phát triển Hà Nội xứng đáng với vai trò, vị thế Thủ đô, là động lực phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. 

Hà Nội phải đi đầu trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển đồng bộ, hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng; làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội…

Đặc biệt chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của thành phố trong sạch, vững mạnh. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên.

“Người đứng đầu cấp uỷ cơ quan, đơn vị thực sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu… củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Cùng với đó đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, kỷ cương, gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân; bám sát thực tiễn cơ sở, nói đi đôi với làm.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thảo Nguyên

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá mới; bầu Đoàn Đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. 

Phát huy tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, Tổng Bí thư nêu rõ, Đại hội cần đi sâu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào Dự thảo văn kiện Đại hội 12 của Đảng và sáng suốt lựa chọn những cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu cho Đảng bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá 16, cũng như bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc khoá 12 của Đảng. 

“Mọi công việc đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân”

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt lên khó khăn, thách thức, tạo ra bước chuyển biến mới, toàn diện trên mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, diện mạo Thủ đô thay đổi nhanh chóng, có nhiều khởi sắc, ngày càng khang trang, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Kinh tế - xã hội Hà Nội tiếp tục phát triển; xây dựng, quản lý đô thị có nhiều tiến bộ; phát triển nông nghiệp và nông thôn đạt kết quả tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.  

Bí thư Phạm Quang Nghị cho biết, vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô đối với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế ngày càng được nâng cao. Ảnh: Thảo Nguyên

Chính trị - xã hội trên địa bàn luôn ổn định; an ninh, quốc phòng, đối ngoại được củng cố, tăng cường. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt được kết quả quan trọng. Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô đối với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế ngày càng được nâng cao. 

Theo ông Nghị, có được những thành tựu nói trên, chúng ta càng thấm thía và hết sức trân trọng vai trò, công sức đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, chủ thể của sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. 

“Mọi công việc đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân; kiên quyết đẩy lùi bệnh hình thức “nói không đi đôi với làm”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trục lợi, cá nhân chủ nghĩa… ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, niềm tin của nhân dân. Đó chính là cội nguồn làm nên sức mạnh, cội nguồn của mọi thành công”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

Thảo Nguyên