Hôm nay (31/10), Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 2, thảo luận về kinh tế xã hội, ngân sách 2019 và kế hoạch năm 2020.

Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa (Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang) nhắc lại phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, khẳng định việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo ông, thời gian qua, công tác đối ngoại an ninh quốc phòng được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

“Từ thực tiễn, các báo cáo của các bộ, ban, ngành, báo cáo của Chính phủ cũng như lắng nghe ý kiến phát biểu, quan điểm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, chúng ta có thể khẳng định rằng, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, đặt lên hàng đầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Các lực lượng thực thi nhiệm vụ đã thực hiện đúng đường lối quan điểm, đối sách của Đảng là kiên quyết, kiên trì bằng biện pháp hoà bình phù hợp với luật pháp quốc tế để giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế và lợi ích quốc gia dân tộc, đồng thời giữ được môi trường hòa bình, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để phát triển kinh tế và xã hội”, Thượng tướng nhấn mạnh. 

Theo ĐB Đoàn Tiền Giang, vừa qua, người dân cũng có hiến kế để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đảng, Nhà nước ta luôn luôn lắng nghe những ý kiến chính đáng và tâm huyết của nhân dân.

“Đảng, Nhà nước cũng kế thừa truyền thống, văn hóa giữ nước của cha ông chúng ta, kiên quyết, kiên trì theo tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Những vấn đề thuộc về nguyên tắc là chúng ta kiên quyết giữ gìn như Thủ tướng Chính phủ đã nói những vấn đề thuộc về độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ là quyết không nhân nhượng.

Nhưng chúng ta phải có đối sách phù hợp bởi truyền thống văn hoá của chúng ta là hòa hiếu, hòa bình và điều này đã khẳng định trong tầm cao mới. Đường lối quan điểm đó là đúng đắn”, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nêu.

Ông cũng cho rằng, mỗi người dân Việt Nam ai cũng có khát vọng để vươn lên và tinh thần ấy đang được khơi dậy.

“Khi đất nước chưa được độc lập thì khát vọng lớn nhất của chúng ta là đấu tranh dành độc lập tự do cho đất nước. Ngày nay khát vọng lớn nhất của chúng ta là phải giữ vững được độc lập chủ quyền và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khát vọng đó là niềm tin, điểm tương đồng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khát vọng đó đang đứng trước thời cơ lớn, song đó cũng là quá trình liên tục, lâu dài phải phấn đấu và phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, gian khổ. Một trong những thách đó chính là bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, tướng Nghĩa phát biểu.

“Chúng ta kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ nhưng mà trong từng tình huống cụ thể chúng ta phải có sách lược phù hợp, phải khẳng định tính đúng đắn tính chính nghĩa, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc của đất nước, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của quốc tế chúng ta phải sử dụng tổng hợp thế cần chặt chẽ giữa các lĩnh vực, kể cả chính trị, kể cả ngoại giao, kể cả lịch sử pháp lý”, ĐB Đoàn Tiền Giang nói tiếp.

Theo tướng Nghĩa, lịch sử pháp lý chính là một trong những căn cứ rất quan trọng để chúng ta khẳng định tính chính nghĩa, khẳng định chủ quyền của chúng ta mà cụ thể là Luật Biển năm 1982 và các điều ước khác mà Việt Nam đã cam kết. 

“Chúng ta phải thông qua công tác tuyên truyền, kết hợp với đấu tranh thực địa, đồng thời phải hết sức quan tâm đến giữ vững ổn định chính trị trong nước. Các giải pháp kinh tế càng phải đa dạng hóa hơn để xử lý chủ động được các tình huống khi chúng ta bảo vệ chủ quyền”, Thượng tướng nêu rõ.

Hương Giang