Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ do đã có vi phạm, quyết điểm nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 1214-QĐ/UBKTTW ngày 11/7/2019.

Trước đó, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo các ông Phạm Viết Muôn.

Theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ về chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Như Báo Thanh tra đã thông tin, trong việc thực hiện cổ phần hoá, thoái vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ Giao Thông Vận tải, ngoài ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cũng có vi phạm, khuyết điểm.

Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Ninh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức cảnh cáo.

Nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng (đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và đang chấp hành hình phạt tù) chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng và Bộ Giao thông Vận tải.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Giao thông Vận tải bằng hình thức cách chức ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công bị kỷ luật cảnh cáo. Hai Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khác là các ông Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật bị kỷ luật khiển trách.

H.Giang