Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thống kê số lượng, địa điểm các sự kiện thể thao lớn trong cả nước từ năm 2012 đến năm 2016 như: Đại hội thể dục thể thao toàn quốc, Hội khỏe Phù Đổng... để xác định số lượng, địa điểm, quy mô các nhà thi đấu, bể bơi cần đầu tư xây dựng thêm và dự kiến tổng mức kinh phí. Đồng thời, rà soát số lượng, địa điểm, hiệu quả sử dụng của các nhà thi đấu đã xây dựng mới từ năm 2001 đến năm 2010 để phân tích rõ sự cần thiết và đề xuất phương án xây dựng mới các nhà thi đấu, bể bơi trong giai đoạn 2012 - 2016.

Các nội dung trên phải được xem xét, làm rõ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/8.
Hồng Hà