Sáng 16/1, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định 1374. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, năm 2019 là năm tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ 5 năm, thành phố xác định 2 nội dung đột phá là đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung vào 2 nội dung này, đồng thời tiếp tục thực hiện quyết liệt 9 chương trình trọng điểm, trong đó có 7 chương trình đột phá, 2 chương trình mới là xây dựng đô thị thông minh và Nghị quyết 54.

Trong đó, Quy định 1374 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải được nâng cao hiệu quả thực hiện, tiếp nhận thông tin từ 4 nguồn là: tiếp xúc ghi nhận ý kiến cử tri, hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp và phản ánh của báo chí.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Năm 2019 thực hiện 2 đột phá là cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Trong Đảng có đột phá là về cải cách hành chính trong Đảng, ứng dụng tin học hóa, thứ hai là đột phá phát huy vai trò kiểm tra”.

Thời gian qua, Thành ủy TPHCM thực hiện đổi mới chương trình kiểm tra, giám sát theo hướng: nội dung thiết thực, gắn với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng; tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, có nhiều phản ánh của nhân dân, những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, có nhiều đơn thư.

Trong đó, Quy định 1374 của Thành ủy chỉ mới ban hành và thực hiện trong năm 2018 nhưng được đánh giá mang lại hiệu quả cao. Chỉ trong 1 năm, các cấp ủy đã nhận hơn 3.700 thông tin, trong đó chỉ đạo giải quyết hơn 3.000 thông tin, tổ chức 115 cuộc kiểm tra, 162 cuộc giám sát chuyên đề, từ đó tiến tới xem xét, xử lý kỷ luật 97 đảng viên, xử lý kỷ luật về chính quyền đối với 142 cán bộ, công chức.

Cũng trong năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách, kỷ luật 412 đảng viên từ khiển trách đến cảnh cáo, cách chức và khai trừ ra khỏi đảng.

Các tổ chức Đảng và đảng viên này chủ yếu vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định về công tác quy hoạch, đề bạt, điều động, bố trí cán bộ, quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

 

Theo Minh Hạnh/VOV