Cụ thể như sau, Quyết định số 10205-QĐ/TU ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy để đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

Theo quyết định số 10206-QĐ/TU ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động ông Trần Đình Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, thôi giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy để đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy và giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. 

Quyết định số 10207-QĐ/TU ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động ông Võ Văn Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Hải Châu, thôi giữ chức Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Hải Châu để đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. 

Quyết định số 10208-QĐ/TU ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động ông Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Khê, thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê để đến nhận công tác tại Quận ủy Hải Châu; chỉ định ông Nguyễn Thanh Quang vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo TRẦN LÊ LÂM (TTXVN/VIETNAM+)