Cùng dự có các Ủy viên Ban Cán sự Đảng,  Phó Tổng TTCP: Nguyễn Văn Thanh, Bùi Ngọc Lam, Trần Văn Minh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng các Ban tham mưu của Đảng ủy; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.

Trình bày diễn văn tại Lễ Kỷ niệm, Phó Bí thư Đảng ủy TTCP Nguyễn Thái Hồng nhấn mạnh, 90 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình. Lịch sử 90 năm hào hùng, vẻ vang của Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định; được nhân dân chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng và bằng sự tận trung, tận hiếu hết mực với nhân dân, Đảng ta đã xây đắp và giữ vững Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh”. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng tiếp tục khẳng định đường lối đúng đắn, chắc chắn sẽ là nguồn lực to lớn động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua mọi thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ TTCP đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan TTCP vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Trong mỗi giai đoạn phát triển, Đảng bộ luôn thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Từ những khó khăn ban đầu của ngày mới thành lập, Đảng bộ TTCP luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng cùng nhau phấn đấu xây dựng ngành Thanh tra ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Công tác tổ chức xây dựng Đảng" của Ban Tổ chức Trung ương và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng" năm 2019 của UBKT Trung ương cho các đảng viên. Ảnh: Phương Hiếu

 

“Tự hào về Đảng quang vinh, chúng ta càng tự hào về truyền thống của ngành Thanh tra - một Đảng bộ có truyền thống vẻ vang là kết quả phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Càng tự hào với truyền thống của Đảng bộ, chúng ta càng thấy trách nhiệm lớn lao của mình trước nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Thanh tra ngày càng lớn mạnh”, Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thái Hồng chia sẻ.

Cũng theo Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thái Hồng, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, năm tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Đảng bộ TTCP cần ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTCP lần thứ XXII đã đề ra với các nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, tăng cường công tác cải cách hành chính.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị. Tiếp thực thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Phương Hiếu

 

Bên cạnh đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát, phản biện xã hội gắn với phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tại Lễ Kỷ niệm, Đảng ủy TTCP đã công bố quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hữu Hòa (Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tổng hợp); đồng chí Lê Thanh Oai (Đảng bộ Văn phòng); đồng chí Nguyễn Văn Thoại (Đảng bộ Trường Cán bộ Thanh tra).

Quyết định của Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng TTCP và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy TTCP.

Đảng ủy TTCP trao Giấy khen cho 4 tập thể đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Phương Hiếu

 

Quyết định của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” năm 2019 cho đồng chí Trần Văn Minh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng TTCP; đồng chí Nguyễn Văn Lương, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Đảng ủy TTCP; đồng chí Vũ Hồng Khánh, Đảng ủy viên, Ủy viên UBKT Đảng ủy TTCP; đồng chí Phạm Thị Minh Tâm, Ủy viên UBKT Đảng ủy TTCP; Quyết định của Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho đồng chí Hà Thị Lan, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy TTCP.

Đồng thời, công bố quyết định của Đảng ủy TTCP và trao tặng Giấy khen cho 4 tập thể đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019.

Phương Hiếu