Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành nêu rõ, Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố diễn ra khi toàn thành phố đã đi qua 2/3 thời gian nhiệm kỳ Đại hội XV Đảng bộ thành phố và hơn 1/2 thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Đây là dịp để những người đại diện cho ý chí của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước địa phương cùng xem xét, đánh giá một cách khách quan những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, và quyết định các nhiệm vụ, biện pháp tiếp theo để thúc đẩy việc hoàn thành, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của năm 2019 và của cả nhiệm kỳ.

Với những kết quả tích cực cũng như những tồn tại, hạn chế của tình hình 6 tháng đầu năm, kỳ họp sẽ được các đại biểu thảo luận, đánh giá kỹ càng. Từ đó sẽ có những quyết nghị đúng đắn để thông qua các đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội do UBND thành phố trình. 

Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành đề nghị: Các vị đại biểu với trải nghiệm thực tiễn của mình, tích cực tham gia thảo luận, có những đánh giá khách quan và thực hiện quyền chất vấn đối với Chủ tịch UBND thành phố trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị cử tri và nhân dân thành phố tiếp tục thể hiện sự quan tâm, dành thời gian theo dõi và tham gia ý kiến, góp phần tạo nên thành công chung của kỳ họp.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng báo cáo trước HĐND 

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, thành phố thực hiện Nghị quyết số 27/NQ- HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 trong bối cảnh thế giới, trong nước có nhiều thay đổi.

Đối với thành phố, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 45- NQ/TW ngày 24/01/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố cũng đã tập trung xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, mở ra một cơ hội mới, là nền tảng, là động lực quan trọng cho sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, với định hướng chỉ đạo rõ nét, quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, đoàn kết thống nhất cao của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục đạt được kết quả nổi bật, toàn diện trên mọi lĩnh vực. 

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước.

Công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo đến tháng 6/2019 bình quân các xã đạt 17,8 tiêu chí.

Các lĩnh vực văn hoá xã hội, y tế, giáo dục đều đạt được những kết quả quan trọng; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, tri ân các gia đình có công, gia đình thương binh liệt sĩ, đối tượng chính sách có nhiều đổi mới, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân; công tác cải cách hành chính, đối ngoại tiếp tục được tăng cường.

Về nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các chỉ đạo của thành phố, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2019, trong đó thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố. 

Tiếp tục áp dụng các biện pháp quyết liệt để thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.

Tập trung nguồn lực và sự chỉ đạo, để bảo đảm các dự án, công trình trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, chất lượng.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, khuyến khích tiêu dùng, xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường quản lý, chỉnh trang, phát triển đô thị, bảo vệ tài nguyên môi trường và thích nghi, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, nâng cao đòi sổng nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị theo phương châm cụ thể, thiết thực, hiệu quả để xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp.

Kim Thành