Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng TTCP Phan Văn Sáu đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ TTCP trong 6 tháng đầu năm. 

Các ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị ngoài làm nổi bật những kết quả đạt được của Đảng bộ TTCP, còn đưa ra được những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức sinh hoạt tại chi bộ mình.  

Tổng TTCP Phan Văn Sáu cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như việc xem xét, xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo đối với cán bộ, đảng viên của TTCP còn chậm làm ảnh hưởng đến kỷ cương, kỷ luật, tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; một số ít trường hợp người tố cáo (TC) chưa nhận thức đầy đủ pháp luật về tố cáo, vẫn còn trường hợp gửi đơn thư vượt cấp, phản ánh sự việc thiếu khách quan, không trung thực, nhiều nội dung mặc dù đã được các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khách quan theo quy định nhưng vẫn tiếp tục có đơn thư TC, kiến nghị không đúng sự thật gửi đến nhiều cơ quan không có thẩm quyền giải quyết, TC cả người giải quyết TC.

Các cấp ủy chưa có biện pháp hữu hiệu trong việc phối hợp với thủ trưởng đơn vị để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; một số cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; một số cuộc thanh tra còn kéo dài, nhất là thời gian xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra; công tác quản lý Nhà nước về khiếu nại (KN), TC còn hạn chế, chưa có giải pháp hiệu quả trong việc theo dõi tình hình giải quyết đơn thư KN,TC.

Một số ít chi bộ chất lượng sinh hoạt chưa cao, sinh hoạt còn hình thức, nội dung sinh hoạt còn đơn điệu; hoạt động của các tổ chức đoàn thể còn hình thức, nhất là hoạt động của Đoàn Thanh niên cơ quan chưa hiệu quả, phong trào chưa sôi nổi….

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Phạm Quang Thao trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ TTCP. Ảnh: PH

Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trên là vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng chưa làm hết vai trò trách nhiệm của mình; một số nguyên tắc về sinh hoạt Đảng chưa thường xuyên, trách nhiệm chưa cao...

Về nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Tổng TTCP Phan Văn Sáu đề nghị các cấp ủy Đảng khắc phục ngay những khuyết điểm đã nêu; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng TTCP tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 46- NQ/BCS để lãnh đạo các Đảng bộ, chi bộ, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 đạt kết quả cao.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy TTCP Phan Văn Sáu đề nghị tiếp tục tăng cường công tác quản lý và kiểm tra đảng viên trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ, đổi mới nội dung sinh hoạt và thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo; thực hiện các quy trình quy hoạch nhiệm kỳ 2020- 2025 của Đảng ủy TTCP đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chuẩn y; chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020.

Phối hợp với lãnh đạo TTCP xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cán bộ Thanh tra đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017- 2010; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra trong Đảng bộ.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý và kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện Điều lệ Đảng; triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch… 

Bí thư Đảng ủy, Tổng TTCP Phan Văn Sáu cũng đề nghị Đảng ủy cấp trên tiếp tục quan tâm, cộng tác cũng như hỗ trợ phối hợp tốt để thực hiện có hiệu quả những tồn tại yếu kém kéo dài, đặc biệt là việc xử lý đơn thư trong nội bộ cơ quan; tiếp tục xây dựng Đảng ủy TTCP trong sạch, vững mạnh.

Phương Hiếu