Theo thống kê mới đây của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), tổng sản phẩm nội địa đầu người Việt Nam đứng thứ 7 trong 10 nước ASEAN, nhưng năng lực sáng tạo quốc gia của Việt Nam được xếp hạng thứ 4, còn cường độ kinh tế thì đứng hàng thứ 7 trên 10 nước. Điều đó “chứng tỏ chúng ta có lợi thế về con người Việt Nam… Cho nên muốn phát triển nhanh đất nước thì phải tận dụng tốt tài nguyên con người”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân, chúng ta có nhiều chính sách chung để phát huy nguồn lực con người, nhưng sắp tới, không chỉ là chính sách của Nhà nước mà mỗi địa phương cần quan tâm phát huy con người, phát huy nhân tài, mỗi tổ chức cần tham gia hình thành một lớp người trẻ, chiến lược, chủ chốt.

Ví dụ, chúng ta cần có thêm từ 300.000 - 500.000 doanh nghiệp mới để có gần 1 triệu doanh nghiệp thì mới cân xứng với quy mô 100 triệu dân, vì thế, cần có một chương trình quốc gia khởi sự doanh nghiệp. Vấn đề này đã được đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng XII. Đoàn Thanh niên cũng đã nung nấu mấy năm nay rồi và sắp tới sẽ trình Chính phủ chương trình khởi nghiệp quốc gia của lớp trẻ, gắn với giáo dục, khoa học…

Từ lâu, TP HCM đã áp dụng một phương pháp chuyển giao nguồn nhân lực cũng như khả năng cạnh tranh. Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đây là việc làm đúng hướng, góp phần vào phát triển kinh tế để có tốc độ phát triển cao so với cả nước. Tuy nhiên, để làm tốt hơn, cần có sự liên kết giữa các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo từ trình độ công nhân đến đại học, hình thành cách đặt hàng, cách dự báo, thực hiện phương châm đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp, của xã hội. Lúc đó sẽ rút ngắn thời gian người ra trường phải đi học thêm. “Tôi thấy đó là một hướng để phát triển và tôi tin năm 2016, TP HCM sẽ có những bước phát triển mới trong lĩnh vực này”, ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng.

Trong cuộc gặp mặt báo chí, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân đặc biệt quan tâm. Năm 2016, vấn đề này sẽ được đưa vào chương trình giám sát của Mặt trận. Ông Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi: “Người Việt Nam phải biết thương nhau. Nếu sản xuất thực phẩm không an toàn thì đồng nghĩa với việc đầu độc người tiêu dùng. Vì vậy, phải nói không với văn hóa kiếm tiền bằng cách đầu độc chính người Việt Nam”.

Nguyên Hạnh