Chiều 7/12, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã thảo luận, xem xét, biểu quyết thông qua 25 nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp đã thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Với tinh thần đổi mới, tập trung, dân chủ, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trước cử tri, nhân dân toàn tỉnh, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Khẳng định hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, quyết định hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải vào cuộc khẩn trương, tích cực, phối hợp chặt chẽ và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng tiếp thu, giải trình các ý kiến phát biểu. Ảnh: TTTT

Tập trung cải thiện mạnh mẽ và thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là tại những nơi sáp nhập địa giới hành chính...

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển theo hướng bền vững trở thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành thu chi ngân sách; cơ cấu lại chi ngân sách địa phương theo hướng triệt để thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân gắn với bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội...

Thường xuyên cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là thời điểm trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng tặng bằng khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh năm 2019. Ảnh: TTTT

Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm đúng mức tới công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đối thoại, giải quyết các kiến nghị của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét, quyết định thông qua 25 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết có nội dung, ý nghĩa rất quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2020 và thời gian tới.

Đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, thiết thực; phòng, chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, tai nạn lao động dịp cuối năm...

Tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng đã tặng bằng khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh năm 2019.

Trọng Tài