Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Phó Thủ tướng đã nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình năm 2019. Nội dung báo cáo nêu cụ thể:

Năm 2019, mặc dù còn có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực có 19/21 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch.

Tăng trưởng kinh tế đạt 7,23% (vượt kế hoạch đề ra). Thu ngân sách vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ; đời sống của người dân được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững.

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Kết quả, năm 2019, toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM (đạt kế hoạch), đưa số xã đạt NTM lên 72 xã, chiếm 52,9% tổng số xã...

Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, Quảng Bình sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, nhất là những lĩnh vực tỉnh có thế mạnh; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch để thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình trên tất cả các lĩnh vực như: Phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, phát triển và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng; đề xuất một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương trên các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường, văn hóa, xã hội và xây dựng chính quyền điện tử.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Với chiều sâu về văn hóa, lịch sử và lợi thế về tự nhiên như hệ thống hang động tuyệt đẹp và hoành tráng, có bãi biển dài rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch, Quảng Bình hoàn toàn có thể phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững, Quảng Bình cần bám sát các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; tập trung nâng cao đời sống nhân dân về tinh thần lẫn vật chất; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; quan tâm bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung thực hiện các giải pháp nâng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp...

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng cơ bản nhất trí đối với một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh Quảng Bình, đồng thời chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tham mưu để góp phần hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh kịp thời trong thời gian tới.

Duy Hưng