Báo cáo chính trị của Đại hội thể hiện được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn ngày càng phát triển, bản sắc văn hóa được duy trì và phát huy, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, nâng cao.

Đến nay, 100% có đường ô tô đến trung tâm các xã; 100/184 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông theo tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ học sinh đúng độ tuổi cấp trung học cơ sở ra lớp đạt 87%, trẻ mẫu giáo là 88%; 77,5% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 99,3% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 93% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh… Tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết: “Đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc đồng thời biểu dương, khen thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc của tỉnh. Qua Báo cáo chính trị, tôi vui mừng nhận thấy 5 năm qua việc thực hiện quyết tâm thư Đại hội lần thứ II (giai đoạn 2014 – 2019), các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh nhà đã dành sự quan tâm đặc biệt, đầu tư phát triển toàn diện địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, từ đó đạt được nhiều kết quả nổi bật…”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng chia sẻ với những khó khăn của tỉnh Gia Lai và yêu cầu lãnh đạo, chính quyền địa phương tiếp tục ưu tiên, tập trung các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ. Giai đoạn tới cần tập trung khai thác tiềm năng lợi thế về địa chính trị, kinh tế và an ninh quốc phòng để tạo sinh kế mới, phát triển kinh tế cho người dân. Đi đôi với phát triển kinh tế là quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số. 

Đồng thời, chăm lo đến đời sống vật chất của đồng bào, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhân dịp này, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao Bằng khen tặng 5 tập thể, 20 cá nhân; UBND tỉnh Gia Lai trao Bằng khen tặng 39 tập thể, 166 cá nhân trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc.

Khuất Nguyên