Phát biểu cuối phiên thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai chiều 27/5, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, cả nước có 828 đô thị, tỷ lệ đô thị hoá tăng nhanh, đạt 38% năm 2018; hạ tầng đô thị được đầu tư từng bước đồng bộ...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo Phó Thủ tướng, vẫn còn những tồn tại, hạn chế và thách thức.

Đó là, xu hướng tập trung hoá đô thị ngày càng gia tăng, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh - mỗi năm tăng khoảng 200 nghìn người/TP, 5 năm tăng 1 triệu người, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng đô thị.

Trong khi, việc đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng còn chậm, thiếu đồng bộ, nên đã dẫn đến quá tải về hạ tầng ở các đô thị lớn.

Phó Thủ tướng cũng đề cập đến tình trạng sử dụng đất đai còn lãng phí, thất thoát, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng đất đai đô thị, gây thiệt hại cho nền kinh tế, gây bức xúc trong xã hội.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư cũng còn nhiều bất cập, dẫn đến người dân khiếu kiện kéo dài…

Đề cập đến nguyên nhân, Phó Thủ tướng cho hay, có nhiều. Trong đó có công tác lập quy hoạch một số nơi còn chậm so với yêu cầu phát triển, dẫn đến khi có quy hoạch mới và thực hiện quy hoạch phải tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng rất lớn, gây lãnh phí nguồn lực xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, thực tế hình thành con đường đắt nhất hành tinh là do quy hoạch chậm.

Công tác điều chỉnh, bổ sung, cập nhật quy hoạch cũng chậm được thực hiện, từ đó đã ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất đai tại đô thị.

Phó Thủ tướng còn nhắc đến tình trạng điều chỉnh quy hoạch các dự án nhiều lần nhằm tăng mật độ xây dựng, tầng cao, mật độ dân cư...

Theo ông, việc này tạo ra những khu nhà ở chật chội, thiếu an toàn chỉ đem lại lợi ích cho nhà đầu tư, gây thiệt hại cho cộng đồng, người dân và Nhà nước.

“Vấn đề này cần được chấn chỉnh kịp thời”, ông Trịnh Đình Dũng nêu rõ.

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát sử dụng đất đai, phát triển đô thị còn thiếu chặt chẽ, chậm phát hiện những sai phạm hoặc phát hiện sai phạm nhưng không xử lý kịp thời đã ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất đai, phát triển đô thị.

Lãnh đạo Chính phủ đã nêu nhiều giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên. Cụ thể là tăng cường kiểm soát sử dụng đất đai, đầu tư phát triển đô thị theo đúng quy hoạch, có kế hoạch.

Các bộ, ngành liên quan và các địa phương phải xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, căn cứ vào nhu cầu của xã hội, yêu cầu phát triển và khả năng đáp ứng của nguồn lực nhằm khắc phục tình trạng quy hoạch treo, dự án treo.

Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và đặc biệt là lợi ích của người dân.

Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đáp ứng yêu cầu chính đáng của người dân. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn nhà đầu tư phát triển các dự án đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm, tiêu cực, vi phạm pháp luật...

H.Giang