Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 5/7/2019 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Lê Anh Tuấn, sinh ngày 16/11/1965 tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ông Tuấn có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và có nhiều năm gắn bó với ngành GTVT. Ông Tuấn là con trai của nguyên Bộ trưởng GTVT Lê Ngọc Hoàn.

Ông từng nắm giữ các chức vụ như: Vụ trưởng; Trưởng ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư (PPP); Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án 2. Năm 2014, ông Tuấn được luân chuyển về Thanh Hóa giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến nay vừa được 5 năm.

Hiện Bộ GTVT do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đứng đầu, với 5 thứ trưởng, gồm các ông Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Đông, Lê Đình Thọ, Nguyễn Nhật và Lê Anh Tuấn. Trong đó, Thứ trưởng Lê Đình Thọ và Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đều từng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

          Văn Thanh