Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng dự phát hành bộ tem đặc biệt.

Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)” thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang ngồi làm việc với câu trích cuối cùng trong Bản Di chúc “… Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh...” và hình ảnh cờ đỏ sao vàng, nhà sàn trong Phủ Chủ tịch tạo cảm giác gần gũi, sâu lắng. 

Blốc tem thể hiện sự thống nhất và phát triển của đất nước qua hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đang bắt nhịp bài ca kết đoàn cùng cờ Đảng và các thành tựu của đất nước từ khi thống nhất, đổi mới, hội nhập và phát triển.

Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)” gồm 1 mẫu và 1 blốc do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế. Tem có giá mặt 4.000 đồng và blốc 15.000 đồng được cung ứng trên mạng lưới bưu chính công cộng từ ngày 27/8/2019 đến 30/6/2021.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng dự phát hành bộ tem đặc biệt. Ảnh: TH

Cũng nhân dịp này, Tổng Công ty Bưu điện việt Nam phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh ra mắt bộ lịch đặc biệt chào Xuân 2020 với chủ đề “Bác Hồ sống mãi với non sông Việt Nam”. 

Bộ lịch được đầu tư công phu từ khâu lựa chọn hình ảnh, nội dung, thông điệp đến việc thể hiện. Bằng bút pháp vẽ ký họa chải nét, phong cách thiết kế độc đáo, màu sắc tinh tế, sang trọng tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, tươi mới, gần gũi và có sức lan tỏa rộng khắp với đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên bộ lịch được miêu tả chân thực, sinh động và đầy sự sáng tạo cùng những sự kiện lịch sử gắn với các ngành, lĩnh vực trọng tâm của đất nước như: Chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, vấn đề biển đảo và quốc phòng an ninh. 

Trong đó câu nói “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trang bìa được xem như một lời hịch lịch sử, chân lý của thời đại, bài học muôn đời của dân tộc ta và cũng chính là tư tưởng chủ đạo, sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho nội dung của bộ lịch.

Đây cũng là thông điệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất được Bảo tàng Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam gửi đến nhân dân và bạn bè quốc tế.

Bộ lịch lò xo gồm 7 tờ, mỗi tờ (thể hiện 2 tháng) là một hình ảnh đặc biệt về Bác Hồ kèm theo 1 lời trích phù hợp với hình ảnh trên lịch. Ngoài trang bìa là hình ảnh Bác Hồ vẫy tay chào với lời trích “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. 

Tờ lịch tháng 1 - 2 thể hiện hình ảnh Bác Hồ thăm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc; tháng 3 - 4 là hình ảnh Bác Hồ ở Khu Gang thép Thái Nguyên; tháng 5 - 6 là hình ảnh Bác Hồ đọc báo (Bác Hồ với văn hóa văn nghệ), tháng 7 - 8 là hình ảnh Bác Hồ với lực lượng Hải quân (Bác Hồ với công tác biển đảo); tháng 9 - 10 là hình ảnh Bác Hồ với với ngành Giáo dục (Bác Hồ với học sinh Trường Trưng Vương); tháng 11 - 12 là hình ảnh Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân. 

Thái Hải