Ngày 11/5, HĐND TP Hồ Chí Minh khoá IX tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) thông qua một số nội dung quan trọng; miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND TP và bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP.

Kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TP được công bố tại kỳ họp, ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP và Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TP đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với số phiếu bầu lần lượt là 82/90 và 88/90.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, do được điều động và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị; ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Bí thư Quận ủy quận 3; ông Nguyễn Long Tuyền, Chánh Thanh tra TP, nghỉ hưu theo chế độ.

Các đại biểu HĐND TP cũng tiến hành thủ tục bầu bổ sung Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với 3 Giám đốc Sở vừa nhận nhiệm vụ là ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng; bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. 

Hữu Lý