Chiều ngày 15/5, tại phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã tiến hành xem xét một số nội dung về công tác nhân sự. 

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 38, khoản 6, Điều 54, Luật Tổ chức Quốc hội, Điều 39 Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở ý kiến nhất trí của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tờ trình của Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết đồng ý cho thôi nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Võ Kim Cự từ ngày 15/5.

Lý do là ông Võ Kim Cự có đơn xin thôi nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV vì lý do sức khỏe và đã bị thi hành kỷ luật.

Việc này sẽ được báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 tới đây (dự kiến khai mạc ngày 22/5).

Hiện ông Võ Kim Cự vẫn là Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trước đó, ngày 21/4, Ban Bí thư quyết định cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015, bao gồm cả các chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh của ông Võ Kim Cự vì những sai phạm liên quan đến việc Formosa xả thải gây sự cố môi trường biển.

Trong cuộc bầu cử ngày 22/5/2016, ông Võ Kim Cự được cử tri thị xã Hồng Lĩnh, huyện Vũ Quang, huyện Hương Sơn và huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh bầu làm ĐBQH khoá XIV với 75% tổng số phiếu hợp lệ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân là ĐBQH TP Hồ Chí Minh

Cũng trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết, nhất trí chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, ĐBQH khóa XIV từ Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh đến Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng biểu quyết, nhất trí về việc chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH đối với ông Đinh La Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ĐBQH khóa XIV. Theo đó, ông Đinh La Thăng chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh đến Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.  

Việc chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH đối với ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Thiện Nhân được căn cứ theo quy định tại Điều 74, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; Điều 38, Điều 54, Luật Tổ chức Quốc hội, Điều 35 Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trên cơ sở xem xét đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH của hai ông.

 Thảo Nguyên