HĐND TP Đà Nẵng đã có quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Hấn (50 tuổi) - phó chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng - giữ chức chánh văn phòng thay ông Lê Hồng Minh.

Ông Minh được điều động đến công tác tại Ban Nội chính trung ương.
Theo V. Toàn
Tuổi Trẻ