Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Phạm Hưng Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Lãng, nhiệm kỳ 2015 – 2020, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thôi tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Lãng, nhiệm kỳ 2015 – 2020 để điều động giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố, kể từ ngày 1/1/2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa chúc mừng ông Phạm Hưng Hùng được lãnh đạo thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ trọng trách mới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm trong quá trình công tác, ông Phạm Hưng Hùng trên cương vị mới sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, tại trụ sở UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì Hội nghị Công bố Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Theo Quyết định số 1723-QĐ/TU ngày 31/12/2019 của Thành ủy Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Pha - Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Ủy viên UBND thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy, kể từ ngày 1/1/2020.

Tại Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Hưng Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố kể từ ngày 1/1/2020.

Chủ tịch UBND thành phố trao quyết định cho ông Nguyễn Kim Pha và Phạm Hưng Hùng

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích ông Nguyễn Kim Pha đã đạt được trong thời gian giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Kim Thành